לצד המחקר, שהוא תחום הפעילות המקצועית העיקרי של המכון הלאומי לחקר הבנייה, חוקרי המכון נמצאים בקשר הדוק עם ענף הבנייה הישראלי והגופים הממלכתיים והציבוריים הקובעים את אופיו של הענף, חברים בארגונים המקצועיים הקיימים בו, ומייצגים את הטכניון והמכון ופעילים באופן שוטף בוועדות ממלכתיות וציבוריות  העוסקות בנושאים בעלי חשיבות משקית מהמעלה הראשונה.

אחד הערוצים העיקריים בהם מיושם ידע שהצטבר במחקרים והבשיל להעברה משקית הוא התקינה. חוקרי המכון הלאומי לחקר הבנייה מוזמנים להשתתף כחברים בוועדות מומחים של מכון התקנים הישראלי בהתאם לתחומי הפעילות והמומחיות שלהם. כמו כן מייצגים חוקרי המכון את הטכניון בוועדות טכניות ומרכזיות.

לצד פעילותם המקצועית בישראל, חוקרי המכון שותפים לפעילות הבינלאומית בחקר הבנייה, והם חברים ופעילים באופן שוטף בגופים מקצועיים בינלאומיים הרלוונטיים לתחומי התמחותם.