מזכירות המכון הלאומי לחקר הבנייה:

טלפון:   04-8292242/3
פקס:    04-8324534
דוא"ל:   nbri@tx.technion.ac.il

 כתובת:

המכון הלאומי לחקר הבנייה,
קריית הטכניון,
חיפה 3200003

דרכי הגעה לטכניון
מפת הטכניון