ארגונים מקצועיים

חברי המכון הלאומי לחקר הבנייה חברים בארגונים מקצועיים רלוונטיים לתחום עיסוקם הקיימים בישראל, ומשתתפים בפעילות המקצועית של ארגונים אלה.

ארגונים מקצועיים

הארגון

חברי המכון החברים בארגון

איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

א. בנטור, ר. בקר, ד. ינקלבסקי, א. לבן, ש. פרידמן, ק. קובלר, י. קרינסקי

האיגוד הישראלי לשיטות חישוב במכניקה (IACMM)

ק. וולוך, א. לבן, א. לבנברג

העמותה הישראלית למכניקה תיאורטית ויישומית (ISTAM)

ק. וולוך

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה (ILGBC)

ר. בקר, א. כץ