חברי המכון הלאומי לחקר הבנייה פעילים בתקינה הישראלית הן כחברים בוועדות מומחים והן בוועדות הטכניות והמרכזיות של מכון התקנים הישראלי. פעילות זו נועדה לסייע ולקדם מערכת תקינה המבוססת על יסודות מדעיים, כלים הנדסיים מוכחים ונתונים בדוקים היטב. החברות בוועדות המומחים היא בתוקף מומחיות, והחברים בהן מביאים לוועדה את הידע האישי שלהם, כולל ובעיקר את מכלול הידע שצברו במהלך עבודתם המחקרית והבשיל לכדי יישום בתקינה. בוועדות הטכניות והמרכזיות החברים מייצגים אומנם את הטכניון, אך גם במסגרות אלה פעילותם היא מתוקף מומחיותם בתחום הפעילות של הוועדה והתאמתם לקבלת החלטות ממלכתיות בתחום זה, והאינטרס העיקרי שהם מייצגים הוא הבטחת הבסיס המדעי והמוכח של התקינה.

ועדות מומחים

מס. וועדה שם הוועדה חברי המכון בוועדה
10101 חוקת הבטון: עקרונות א. דנציגר (יו"ר), א. כץ
10109 חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון א. דנציגר (יו"ר)
10208 חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות באש ר. בקר, א. לבן
10401 עומסים אופייניים בבניינים: רעידות אדמה א. לבן, א. קלר
10501 חוקת הביסוס ש. פרידמן
10505 קירות תמך מקרקע משוריינת ש. פרידמן
10504 קירות תומכים ש. פרידמן
10606 אגרגאטים ק. קובלר
10609 בטון: בדיקות לא הורסות ק. קובלר
11402 נתונים של בידוד תרמי של חומרים ומערכות ר. בקר (יו"ר)
11403 בידוד תרמי של בניינים ש. חסיד
11405 בדיקות בידוד תרמי ר. בקר (יו"ר)
12001 תכן טפסות א. שפירא
12801 תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצר ק. קובלר
220305 מעטפת הבניין ר. בקר, ש. חסיד

ועדות טכניות

מס. וועדה שם הוועדה חברי המכון בוועדה
101 תכן שלד מבטון מזוין
102 תכן שלד מפלדה א. לבן
104 עומסים אופייניים על מבנים י. גולדפלד, ע. רבינוביץ
105 קרקע וביסוס מ. טלסניק, ש. פרידמן, א. קלר
106 חומרים ומוצרים לבטון א. כץ, ק. קובלר (יו"ר)
107 פלדה לזיון בטון ק. קובלר (יו"ר)
109 מוצרי בנייה על בסיס חומרי מליטה א. כץ
114 בידוד תרמי ר. בקר, ש. חסיד
119 תפקוד ובקרת איכות של בניינים ר. בקר
120 טפסות ופיגומים א. שפירא
128 היבטי איכות הסביבה בבניין ק. קובלר
2203 אנרגיה בבניינים ר. בקר

ועדות מרכזיות

מס. וועדה שם הוועדה חברי המכון בוועדה
100 וועדה מרכזית לבניין ר. בקר