תקינה

חברי המכון הלאומי לחקר הבנייה פעילים בתקינה הישראלית הן כחברים בוועדות מומחים והן בוועדות הטכניות והמרכזיות של מכון התקנים הישראלי. פעילות זו נועדה לסייע ולקדם מערכת תקינה המבוססת על יסודות מדעיים, כלים הנדסיים מוכחים ונתונים בדוקים היטב. החברות בוועדות המומחים היא בתוקף מומחיות, והחברים בהן מביאים לוועדה את הידע האישי שלהם, כולל ובעיקר את מכלול הידע שצברו במהלך עבודתם המחקרית והבשיל לכדי יישום בתקינה. בוועדות הטכניות והמרכזיות החברים מייצגים אומנם את הטכניון, אך גם במסגרות אלה פעילותם היא מתוקף מומחיותם בתחום הפעילות של הוועדה והתאמתם לקבלת החלטות ממלכתיות בתחום זה, והאינטרס העיקרי שהם מייצגים הוא הבטחת הבסיס המדעי והמוכח של התקינה.

וועדות מומחים

מס. וועדה

שם הוועדה

חברי המכון בוועדה

10101

חוקת הבטון: עקרונות

א. דנציגר (יו"ר), א. כץ

10109

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון

א. דנציגר (יו"ר)

10208

חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות באש

ר. בקר, א. לבן

10401

עומסים אופייניים בבניינים: רעידות אדמה

א. לבן, א. קלר

10501

חוקת הביסוס

ש. פרידמן

10505

קירות תמך מקרקע משוריינת

ש. פרידמן

10504

קירות תומכים

ש. פרידמן

10606

אגרגאטים

ק. קובלר

10609

בטון: בדיקות לא הורסות

ק. קובלר

11402

נתונים של בידוד תרמי של חומרים ומערכות

ר. בקר (יו"ר)

11403

בידוד תרמי של בניינים

ש. חסיד

11405

בדיקות בידוד תרמי

ר. בקר (יו"ר)

12001

תכן טפסות

א. שפירא

12801

תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצר

ק. קובלר

220305

מעטפת הבניין

ר. בקר, ש. חסיד

וועדות טכניות

מס. הוועדה

שם הוועדה

חברי המכון בוועדה

101

תכן שלד מבטון מזוין

102

תכן שלד מפלדה

א. לבן

104

עומסים אופייניים על מבנים

י. גולדפלד, ע. רבינוביץ

105

קרקע וביסוס

מ. טלסניק, ש. פרידמן, א. קלר

106

חומרים ומוצרים לבטון

א. כץ, ק. קובלר (יו"ר)

107

פלדה לזיון בטון

ק. קובלר (יו"ר)

109

מוצרי בנייה על בסיס חומרי מליטה

א. כץ

114

בידוד תרמי

ר. בקר, ש. חסיד

119

תפקוד ואבטחת איכות של בניינים

ר. בקר

120

טפסות ופיגומים

א. שפירא

128

היבטי איכות הסביבה בבניין

ק. קובלר

2203

אנרגיה בבניינים

ר. בקר

וועדות מרכזיות

מס. הוועדה

שם הוועדה

חברי המכון בוועדה

100

וועדה מרכזית לבניין

ר. בקר