פעילות בינלאומית

הכרת הספרות המקצועית הבינלאומית העדכנית היא אבן יסוד במחקר אקדמי מתקדם. תרומה חשובה עוד יותר להתפתחותם המקצועית של חוקרים היא המפגש הבלתי אמצעי עם עמיתים מן העולם וחשיפת מחקריהם לביקורת ברמה בינלאומית ולדיונים מקצועיים מפרים ומאירים. חוקרי המכון מפרסמים וחושפים את מחקריהם בכנסים וסדנאות בינלאומיים, וכשהמחקר מסתיים בהצלחה הם מפרסמים אותו בכתבי עת מקצועיים בינלאומיים העוברים רפרנטורה מקצועית קפדנית. חלק ניכר מחוקרי המכון חברים במערכות של כתבי עת. בנוסף לכך החוקרים חברים ופעילים בארגונים מקצועיים בינלאומיים וזוכים להוקרה ולמעמד בכיר בארגונים אלה.

לאחרונה חתם הטכניון, באמצעות המעבדה לבנייה וירטואלית ע"ש ססקין של המכון הלאומי לחקר הבנייה, על הסכם שיתוף פעולה במחקר עם האוניברסיטה הסינית למדע וטכנולוגיה הואצונג (HUST), באמצעות המרכז BIM שלה.

חברות ופעילות בארגונים בינלאומיים

NBRI Members

Organization

K. Kovler, A. Dancyger, A. Shapira, D. Yankelevsky (Fellow)

(ACI (American Concrete Institute

A. Dancyger, O. Lavan, D. Yankelevsky (Fellow),

ASCE (American Society of Civil Engineers)

K. Voloch

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

K. Voloch

American Chemical Society – Rubber Division

R. Becker (Ex Board member & Vice President), A. Katz, Y. Rosenfeld (Ex Board member), R. Sacks

CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction)

O. Lavan

EAEE (European Association of Earthquake Engineering)

V Feldgun, O. Lavan

ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences)

K. Voloch

EUROMECH (European Mechanics Society)

A. Dancyger (Israel's Delegate)

FIB (The International Federation for Structural Concrete)

R. Becker (Board member)

IABP (International Association of Building Physics)

O. Lavan

IACM (International Association for Computational Mechanics)

D. Yankelevsky (Israel's Delegate)

IAEE (International Association of Earthquake Engineering)

Y. Karinski, V Feldgun, D. Yankelevsky (Vice President),

IAPS (International Association of Protective Structures)

E. Levenberg

ICRI (International Concrete Repair Institute)

E. Levenberg

IRF (International Road Federation)

E. Levenberg

ISAP (The International Society for Asphalt Pavements)

S. Frydman

ISSMGE (International Society for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering)

A. Bentur, E. Levenberg, A. Katz, K. Kovler (Fellow),

RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures)

חברות במערכות של כתבי עת בינלאומיים

NBRI Members

Journal Editorial Board

E. Levenberg

Advances in Civil Engineering Materials

K. Kovler

Cement and Concrete Composites

D. Yankelevsky

Engineering Structures

R. Becker

International Journal of Building Physics

D. Yankelevsky

International Journal of Impact engineering

D. Yankelevsky

International Journal of Protective Structures

E. Levenberg

International Journal of Transportation Science and Technology

K.Kovler

International Review of Civil Engineering (IRECE)

K. Kovler

Materials and Structures

K. Voloch (Editor in Chief)

Molecular and Cellular Biomechanics

S. Frydman

Soils & Foundations

חברות בוועדות בינלאומיות

NBRI Members

Committee

K. Kovler

ACI Technical Committee 236 Material Science of Concrete

A. Shapira

ACI Technical Committee 347 Formwork for Concrete

D. Yankelevsky

ACI Technical Committee 352

D. Yankelevsky

ACI Technical Committee 370

D. Yankelevsky

ACI Technical Committee 408

D. Yankelevsky

ACI Technical Committee 444

D. Yankelevsky

ACI Technical Committee 445

O. Lavan

ASCE Structural Engineering Institute (SEI): Dynamic Effects Technical Administrative Committee

O. Lavan

ASCE Structural Engineering Institute (SEI): Seismic Effects Committee, the Structural Control and Sensing Committee, and the Disproportionate Collapse Committee

O. Lavan (Chair)

ASCE Structural Engineering Institute (SEI): Structural Dynamics Sub-Committee

K. Voloch

ASME Technical Committee: Soft Materials

R. Becker

CIB W040: Heat and Moisture Transfer in Buildings

K. Kovler (Co-Chair of Working Group 4 "Improving radiological impact assessment models")

COST Action "NORM FOR BUILDING MATERIALS – NETWORK" [NORM4BUILDING]: Management Committee of the European Concerted Research Action

O. Lavan

EAEE Executive Committee of Work Group 8 (WG8): Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures

E. Levenberg

ISAP Working Group No. 3 – Constitutive Modeling of Asphaltic Mixes

A. Katz

ISO TC71/SC8: Environmental management for concrete and concrete structures

K.Kovler (Secretary)

RILEM Educational Activities Committee (EAC)

A. Katz (Chair)

RILEM Technical Committee EEC: Environmental evaluation of concrete structures toward sustainable construction

E. Levenberg

RILEM Technical Committee 206 Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials

K. Kovler (Founder)

RILEM Technical Committee SHC-221 Self-Healing of Concrete

K. Kovler

RILEM Technical Committee SAP-225 Application of Super Absorbent Polymers in Concrete Construction

E. Levenberg

RILEM Technical Committee 237-SIB Testing and Characterization of Sustainable Innovative Bituminous Materials and Systems

K.Kovler

RILEM Technical Committee SCM-238 Hydration and Microstructure of Concrete with Supplementary Cementitious Materials

E. Levenberg

TRB, AFK50 Characteristics of Bituminous Paving Mixtures to Meet Structural Requirements