הכרת הספרות המקצועית הבינלאומית העדכנית היא אבן יסוד במחקר אקדמי מתקדם. תרומה חשובה עוד יותר להתפתחותם המקצועית של חוקרים היא המפגש הבלתי אמצעי עם עמיתים מן העולם וחשיפת מחקריהם לביקורת ברמה בינלאומית ולדיונים מקצועיים מפרים ומאירים. חוקרי המכון מפרסמים וחושפים את מחקריהם בכנסים וסדנאות בינלאומיים, וכשהמחקר מסתיים בהצלחה הם מפרסמים אותו בכתבי עת מקצועיים בינלאומיים העוברים רפרנטורה מקצועית קפדנית. חלק ניכר מחוקרי המכון חברים במערכות של כתבי עת. בנוסף לכך החוקרים חברים ופעילים בארגונים מקצועיים בינלאומיים וזוכים להוקרה ולמעמד בכיר בארגונים אלה.

לאחרונה חתם הטכניון, באמצעות המעבדה לבנייה וירטואלית ע"ש ססקין של המכון הלאומי לחקר הבנייה, על הסכם שיתוף פעולה במחקר עם האוניברסיטה הסינית למדע וטכנולוגיה הואצונג (HUST), באמצעות מרכז ה-BIM שלה.

חברות ופעילות בארגונים בינלאומיים

 

 

NBRI Members

 

 

Organization

 

K. Kovler, A. Dancyger, A. Shapira, D. Yankelevsky (Fellow) (ACI (American Concrete Institute
A. Dancyger, O. Lavan, D. Yankelevsky (Fellow), ASCE (American Society of Civil Engineers)
K. Voloch ASME (American Society of Mechanical Engineers)
K. Voloch American Chemical Society – Rubber Division
R. Becker (Ex Board member & Vice President), A. Katz, Y. Rosenfeld (Ex Board member), R. Sacks CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction)
O. Lavan EAEE (European Association of Earthquake Engineering)
V Feldgun, O. Lavan ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences)
K. Voloch EUROMECH (European Mechanics Society)
A. Dancyger (Israel's Delegate) FIB (The International Federation for Structural Concrete)
R. Becker (Board member) IABP (International Association of Building Physics)
O. Lavan IACM (International Association for Computational Mechanics)
D. Yankelevsky (Israel's Delegate) IAEE (International Association of Earthquake Engineering)
Y. Karinski, V Feldgun, D. Yankelevsky (Vice President), IAPS (International Association of Protective Structures)
E. Levenberg ICRI (International Concrete Repair Institute)
E. Levenberg IRF (International Road Federation)
E. Levenberg ISAP (The International Society for Asphalt Pavements)
S. Frydman ISSMGE (International Society for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering)
A. Bentur, E. Levenberg, A. Katz, K. Kovler (Fellow), RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures)
חברות במערכות של כתבי עת בינלאומיים

 

NBRI Members Journal Editorial Board
E. Levenberg Advances in Civil Engineering Materials
K. Kovler Cement and Concrete Composites
D. Yankelevsky Engineering Structures

R. Becker

International Journal of Building Physics
D. Yankelevsky International Journal of Impact engineering
D. Yankelevsky International Journal of Protective Structures
E. Levenberg International Journal of Transportation Science and Technology
K.Kovler International Review of Civil Engineering (IRECE)
K. Kovler Materials and Structures
K. Voloch (Editor in Chief) Molecular and Cellular Biomechanics
S. Frydman Soils & Foundations
חברות בוועדות בינלאומיות

 

NBRI Members Committee
K. Kovler ACI Technical Committee 236 Material Science of Concrete
A. Shapira ACI Technical Committee 347 Formwork for Concrete
D. Yankelevsky ACI Technical Committee 352
D. Yankelevsky ACI Technical Committee 370
D. Yankelevsky ACI Technical Committee 408
D. Yankelevsky ACI Technical Committee 444
D. Yankelevsky ACI Technical Committee 445
O. Lavan ASCE Structural Engineering Institute (SEI): Dynamic Effects Technical Administrative Committee
O. Lavan ASCE Structural Engineering Institute (SEI): Seismic Effects Committee, the Structural Control and Sensing Committee, and the Disproportionate Collapse Committee
O. Lavan (Chair) ASCE Structural Engineering Institute (SEI): Structural Dynamics Sub-Committee
K. Voloch ASME Technical Committee: Soft Materials
R. Becker CIB W040: Heat and Moisture Transfer in Buildings
K. Kovler (Co-Chair of Working Group 4 "Improving radiological impact assessment models") COST Action "NORM FOR BUILDING MATERIALS - NETWORK" [NORM4BUILDING]: Management Committee of the European Concerted Research Action
O. Lavan EAEE Executive Committee of Work Group 8 (WG8): Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures
E. Levenberg ISAP Working Group No. 3 - Constitutive Modeling of Asphaltic Mixes
A. Katz ISO TC71/SC8: Environmental management for concrete and concrete structures
K.Kovler (Secretary) RILEM Educational Activities Committee (EAC)
A. Katz (Chair) RILEM Technical Committee EEC: Environmental evaluation of concrete structures toward sustainable construction
E. Levenberg RILEM Technical Committee 206 Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials
K. Kovler (Founder) RILEM Technical Committee SHC-221 Self-Healing of Concrete
K. Kovler RILEM Technical Committee SAP-225 Application of Super Absorbent Polymers in Concrete Construction
E. Levenberg RILEM Technical Committee 237-SIB Testing and Characterization of Sustainable Innovative Bituminous Materials and Systems
K.Kovler RILEM Technical Committee SCM-238 Hydration and Microstructure of Concrete with Supplementary Cementitious Materials
E. Levenberg TRB, AFK50 Characteristics of Bituminous Paving Mixtures to Meet Structural Requirements