מעבדות

המחקר הניסויי של חוקרי המכון הלאומי לחקר הבנייה מתבצע במערך המעבדתי של המכון, הכולל אולם ניסויים גדול ומספר מעבדות ייעודיות. חלק ניכר של הציוד במעבדות אלה הוא ייחודי ומשרת גם את התעשייה, ובעיקר את תעשיות הבנייה, לצורך ביצוע בדיקות וניסויים שאין אפשרות לבצעם במעבדות הבדיקה הרגילות. הדו"ח הנמסר למזמין כולל תיאור מפורט של הבדיקה/ניסוי, ופירוט מלא של התוצאות שהתקבלו. המכון הלאומי לחקר הבנייה אינו עוסק בבדיקות התאמה לתקן, ואינו נותן שירותי בדיקה שגרתיים (למשל לצורך בקרת איכות וכד'), שניתן לבצעם במעבדה אחרת. כמו כן, המכון הלאומי לחקר הבנייה אינו מעניק תעודות התאמה לתקן או למפרט, או חוות דעת.
המעבדות העיקריות של המכון הן: