המחקר הניסויי של חוקרי המכון הלאומי לחקר הבנייה מתבצע במערך המעבדתי של המכון,
הכולל אולם ניסויים גדול ומספר מעבדות ייעודיות.
חלק ניכר של הציוד במעבדות אלה הוא ייחודי ומשרת גם את התעשייה, ובעיקר את תעשיות הבנייה,
לצורך ביצוע בדיקות וניסויים שאין אפשרות לבצעם במעבדות הבדיקה הרגילות.