החלטות ממלכתיות וציבוריות בענף הבנייה נוגעות למגזרים משקיים רבים, ומשפיעות על בטיחות הבנייה ואיכותה, על איכות החיים של משתמשי הבניין, ועל עלויות הבנייה. הגורמים המניעים החלטות אלה כוללים שאיפה למזער את הסיכון לכשלים בבנייה ולמנוע את אלה שעלולים להיות הרי אסון ולפגוע בנפש וברכוש בהיקפים גדולים, צורך להיערך בצורה מיטבית לתרחישים שונים של איומים טבעיים ומלחמתיים אופייניים למדינת ישראל, וצורך להיערך לפיתוח בר קיימא למען הדורות הבאים, כל אלה תוך הוזלת הבנייה וייעולה או לפחות בלי לייקרה במידה שאינה סבירה לעומת ההישגים. על מנת לסייע למקבלי ההחלטות, הוקמו בישראל וועדות ומועצות בנושאים שונים, הדנות בשיטתיות בסוגיות הרלוונטיות ומגבשות המלצות למדיניות ממלכתית וציבורית. חברי המכון מייצגים את הטכניון במגוון של גופים מסוג זה.

 
שם הוועדה חברי המכון הפעילים בוועדה
וועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה ד. ינקלבסקי
וועדת ההיגוי של מכון התקנים הישראלי לאימוץ תקנים זרים א. דנציגר
וועדת ההיגוי של מנהלת אפר הפחם, צוות קרינה ק. קובלר
וועדת ההיגוי של משרד הבינוי והשיכון לקוד הבנייה ר. בקר
וועדת פיקוד העורף בנושא מיגון העורף ד. ינקלבסקי
מועצת הקבלנים א. שפירא
הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים ר. נבון