אודות

 

המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון הוקם בשנת 1952 ומהווה את המסגרת המחקרית של חברי הסגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, שעיסוקם הוא מחקר בתחומי הבנייה. כמכון לאומי למחקר ופיתוח בבנייה, המכון הוא הגוף המופקד על בחינה ואישור של שיטות בנייה חדשות מטעם משרד הבינוי והשיכון.
המכון תורם להעשרה ולקידום הידע המקצועי בתחומי הבנייה, לגיבוש מדיניות הבנייה של מדינת ישראל, לקידום ולמימוש חדשנות בבנייה באמצעות טכנולוגיות חדישות, לגיבוש פתרונות לבעיות הנדסיות מורכבות של משק הבנייה, ולהפצת הידע המקצועי המפותח במכון בקרב הציבור המקצועי בישראל ובחו"ל.

הפעילות העיקרית של המכון היא מחקר בתחומי הבנייה, שנועד לקדם ידע וכלים הדרושים לאנשי המקצוע בקשת הרחבה של הנושאים הרלוונטיים למשק בנייה מתקדם. במכון מתבצעים מחקרים חדשניים, עיוניים וניסויים, במכלול התחומים ההנדסיים של חקר הבנייה: הנדסת מבנים, ניהול הבנייה, חומרים תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה וגיאוטכניקה.


חזון המכון


להוות מרכז מצוינות לפיתוח ויישום ידע רב תחומי, בסביבה הבנויה בארץ ובעולם.
להוות בית לחילופי ידע וסיעור מוחות, עם תשתית מפותחת ועדכנית, למימוש רעיונות חדשניים וקידום המחקר.
להוביל את קהילת הבנייה לבנייה מתקדמת לרווחת הציבור