קטלוג דוחות מחקר

 

קטלוג פרסומים: דוחות מחקר
מספר קטלוגישם המחקרחוקריםשנהתחום
704פיתוח אלמנטים נבונים מצמנט מגנזיום-פוספט (פוסמנט) משוריין בטקסטיל בעלי יכולות מבניות ויכולת חישה מתקדמותי. גולדפלד א. בנטור ל. יוסף ר. ביטון2022הנדסת מבנים
703חקירת תגובת הקרקע להעמסה מחזורית באמצעות מדידה ישירה של מאמץ גזירה בתוך הקרקע א. עומר מ. טלסניק 2022הנדסה גיאוטכנית
702חקירת תגובת קרקעות לעומס סטטי ומחזורי באמצעות חיישני מאמץ ועיבור נ. דולב מ. טלסניק 2021הנדסה גיאוטכנית
701מכניזם ההידבקות והעיגון של מוט זיון בבטון עם אגרגטים ממוחזרים מבטון מפסולת בנייהד. ינקלבסקי א. ליבוביץ 2021הנדסת מבנים
700הערכת הכדאיות הכלכלית של שילוב טכנולוגיות מקדמות בתכן סיסמי של מבנים חדשים באמצעות אופטימיזציהא. לבן א. אידלס2021הנדסת מבנים
699אסטרטגיה למינוף תכנית "תכנן ובנה" לקידום תיעוש הבניה ואיכות החיים בישראלי. רוזנפלד ח. בן-עוז ש. ברד תורגמן
2021ניהול וכלכלה
698מחזור פסולת בטון לצרכי ייצור קלינקר של צמנט פורטלנדשלב ב'ס. ז'וטובסקי א. שישקין2021חומרי בנייה
697גישה משולבת להארכת מחזור החיים של מבנים מבטון מזויןק. קובלר א. לפירו ס. ספטאריב. דשבסקי א. מז'וב2021חומרי בנייה
696בחינת השפעת איכות האבן על תכונות בטון א. כץ 2021חומרי בנייה
695קביעת פרמטרים לתכנון כלונסאות בישראל על בסיס תוצאות ניסויי העמסהי. קורייאת ס. פרידמן2021הנדסה גיאוטכנית
694מנגנוני כשל קילוף במערכות אריחים מודבקיםש. פלדפוגל ע. רבינוביץ'2020הנדסת מבנים
693מחזור פסולת בטון לצרכי ייצור קלינקר של צמנט פורטלנד ס. ז'וטובסקי א. שישקין2020חומרי בנייה
692שידרוג קירות מבטון מזוין בפני עומסי אימפקט וחיזוי תגובתם הדינמית בעזרת השימוש בשיטת האלמנטים הסופיים והבדידיםמ. ג'בארין2020הנדסת מבנים
691 שיטת Lean Construction לפויקטים של תשתיות ופיתוחר. זקס ע. הרוניאן2020ניהול וכלכלה
690 כימות התכונות המכניות – מבניות של קירות דֶבֶּש לצורך הערכת עמידותם הסיסמיתג. ג'בר, א. דנציגר, ר. עיד, א. רוטנברג2019הנדסת מבנים
689פיתוח מודל מבני-חשמלי לקורות בטון משוריינות בטקסטיל נבוןי. גולדפלד, ל. יוסף2019הנדסת מבנים
688השפעת מנהור על תשתיות קבורות בסביבה עירוניתא. קלר, א. שהם2019הנדסה גיאוטכנית
687תיעוש הבנייה למגורים באמצעות יחידות מודולריות תלת ממדיות – היבטים אדריכליים, הנדסיים, וביצועייםר. בקר, י. גרובמן, ג. רביב, י. רוזנפלד, נ. חן , גבי טרכטנברג,. א. לויתן, ע. מעין , מ. תבור2019תפקוד פיסי
686אופטימיזציית הפסד-עלות מרובת מטרות לשדרוג סיסמי של מבנים באמצעות מרסנים ויסקוזייםא. לבן, ד. וינגרדן2019הנדסת מבנים
685בחינת ההשפעה של מנהל פרויקט מטעם היזם על התוצאות של פרויקטי בנייהי. רוזנפלד, ח. בן-עוז , ש. ברד תורגמן2019ניהול וכלכלה
684יישום מתקדם של שיטות Lean Construction בהקמת בנייני מגוריםר. זקס, ר. ברק ,ש. קורב , א. דרור , ר. יוסף2019ניהול וכלכלה
683השפעת העיסה הצמנטית הישנה על תכונות בטון מאגרגט ממוחזרל. מנדלבוים, א. כץ2018חומרי בנייה
682שימוש באגרגטים בעלי תכולת חרסית גבוהה לייצור בטון פ. לרינובסקי, א. בנטור, א. ליבר2018חומרי בנייה
681חקירת מכניזם ההתנהגות של קירות מקרקע משוריינת מ. טלסניק, ס. פרידמן2018הנדסה גיאוטכנית
680 פיתוח אריחי חיפוי למעטפת בניין המבוססים על גאומטריות מורכבותי. (יאשה)גרובמן, ח. הרשקוביץ, ע. בלסן, א. בלונדר, ג. אוסטרן, מ. ויצמן, י.פרלשטיין2018חומרי בנייה
679בטון בעל תכונות מעולות (HPC) שילוב אגרגט גס וסוגי סיבים שונים והשפעתם על תכונות הבטון הקשוי והטרי ג. אגרנטי, א. כץ 2018חומרי בנייה
676 בחינה מחדש של קריטריוני התכן ואופן החישוב של שקיעות בקורות ותקרות מבטון מזוין א. דנציגר, ת. ארן2017הנדסת מבנים
675תכן מודלי אפקטיבי של מבני קירות אסימטרייםא. לבן, פ. וילקינסון2015הנדסת מבנים
674חיזוי כשל של אלמנטי מבנים עשויים מגומי תחת עומסים קיצונייםק. וולוך , י. לב 2015הנדסת מבנים
673ההתנהגות המכנית של לוחות זכוכיתד. ינקלבסקי, ו. פלדגון2015הנדסת מבנים
671שימוש באגרגטים בעלי תכולת חרסית גבוהה לייצור בטון - שלב א'פ. לריאנובסקי, א. בנטור, ג. אגרנטי, א. ליבר2015חומרי בנייה
670התנהגות של רכיבי בטון עם מנת זיון מינימלית ועם סיבי פלדה– שלב ב: ניסויים לאימות המודלא. דנציגר, י. קרינסקי , ז. נבון2014הנדסת מבנים
669אנאליזה וחישוב של התפקוד התרמי והאנרגטי של גשרים תרמיים ופתרונותיהם בבנייה עם שלד מבטון ר. בקר, ר. דבוש 2014תפקוד פיסי
668התנהגות סיסמית של מנהרת תשתית ד. ינקלבסקי , ו. פלדגון, י. קרינסקי, ד. צמח2014הנדסה גיאוטכנית
667זרימת מידע תהליכי באתר והשפעתה על זרימת העבודה של צוות ביצוער.זקס, ש.יסעור, מ.לינג2016ניהול וכלכלה
666אגרגטים ממוחזרים כתחליפים לאגרגטים דקים בייצור בטון ד.קוליש, א.כץ2016חומרי בנייה
665שיטה נומרית לשחזור אקסלרוגרמה בפן ביניים סלע קרקע לפי אות תאוצה בפני הקרקעד.ינקלבסקי, ו.פלדגון, י.קרינסקי2015הנדסת מבנים
663סקר לאומי על רדיואקטיביות טבעית בבטון (2012 – 2014)ק.קובלר2014חומרי בנייה
662קירות קרקע משוריינת - הכללת אספקטים מתקדמים לתכן רציונליא.נורמנד, א.קלר2014הנדסה גיאוטכנית
661הערכת נזקי רעידות אדמה לבניינים באמצעות מודל בניין ממוחשב וסריקות לייזרר. זקס, ר. זיבק-שיני, ש. פילין 2014ניהול וכלכלה
660כשל חומרים צמנטיים לאחר יישומם באתר הבנייה בתנאים רטוביםס.ז'טובסקי, ק.קובלר2014חומרי בנייה
659שדרוג סייסמי של מבני קירות באמצעות מרסנים ויסקוזיים בקומות בודדותא.לבן, י.טוקרב2014הנדסת מבנים
658השפעת גלי צונאמי על בניינים ומתקניםד.ינקלבסקי, ו.פלדגון, י.קרינסקי2014הנדסת מבנים
657בחינת תרומה של ספיני קירות בני לצמצום הסכנה להתמוטטות בשרשרת של בנייני קומות הכוללים שלד מסגרתי מבטון מזויין שלב א'ס.שוורץ, א.ברודסקי, ו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי2014הנדסת מבנים
656התנהגות סיסמית של מנהרה מדופנת והשפעתה על פני קרקעו.פלדגון, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2014הנדסה גיאוטכנית
655תשתית טכנולוגית להקטנת תכולת הקלינקר בבטון: אפר פחם עם צמנט CEMIIע.קני, א.בנטור2014חומרי בנייה
654ייצור חומרי בנייה ידידותיים לסביבה מפוספוגבס בדיקת התכנות טכנולוגית: שלב א' ק.קובלר, ב.דשבסקי, מ.זילכה2014חומרי בנייה
653היבטים כלכליים הנדסיים של צמצום הנזק לתשתית הבנייה ברעידות אדמה שלב א'ס.שוורץ, י.רוזנפלד, ד.ינקלבסקי, א.ליבוביץ, צ.חפץ2014הנדסת מבנים
652סקר על רדיואקטיביות טבעית בבטון שלב ב'ק.קובלר, נ.לביא, ל.שמואל, ד.בוריס, א.זאב2013חומרי בנייה
651הגורמים המשפיעים על בחירת טפסות וציוד עיקרי אחר בהקמת בניינים רבי קומות א. שפירא, א. יונה2013ניהול וכלכלה
650מנחה לניהול בטיחות ובריאות בבנייה הנדסית והפחתת הסיכונים בענף י. רוזנפלד, א. גריפל2013ניהול וכלכלה
649הערכה משולבת של תגובות אתר וסיכוני התנזלות בזמן רעידות אדמה בעמק זבולון ס.פרידמן2013הנדסה גיאוטכנית
648התנהגות סטטית בכפיפה של קורות מבטון עם מנת זיון נמוכה ועם סיבי פלדה א.דנציגר2013הנדסת מבנים
647התנהגות של רכיבי בטון עם מנת זיון מינימלית ועם סיבי פלדה שלב א': מודל תיאורטי א.דנציגר, י.קרינסקי2013הנדסת מבנים
646תכנון בבנייה בטוחה: הערכה וירטואלית של סכנות ובטיחות בבנייה בשלבי התכן ר. זקס, ג. רגיג, ד. סוסיה, א. שפירא2013ניהול וכלכלה
645חיזוק טבלות דו-כיווניות מבטון באמצעות חומרים מרוכבים: אנליזה, היבטים ייחודיים וסקירת תקינהד.אלמליח, ע.רבינוביץ2013הנדסת מבנים
644גישה ישירה לתכן סייסמי מבוסס הזזות של בניינים בהתחשב בצורות תנודה רבותא.לבן, פ.יילקינסון2013הנדסת מבנים
643התנהגות של מנהרה מדופנת בעמיסה סייסמית שלב ג'מ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2012הנדסה גיאוטכנית
642השפעת גלי הלם הנוצרים בפיצוץ פנימי בתוך מנהרת תשתית על פני קרקע ועל מנהרות סמוכות ו.פלדגון, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי, ד.צמח2013הנדסה גיאוטכנית
641תגובת פני שכבת קרקע בפעולה דינאמית בסלע הבסיס שלב ב'ד.ינקלבסקי, ו.פלדגון, י.קרינסקי, ד.צמח2013הנדסה גיאוטכנית
639גורמים טכנולוגיים המשפיעים על חוזק החיבור של חיפוי חוץ קשיח - שלב ב'י.ולדימיר, ר.וסרמן2012חומרי בנייה
638בטון בעל משיכות משופרת המכיל תוצרי מחזור צמיגי ליישום במעקות בטיחות לכבישיםר.וסרמן, ק.קובלר, ע.קני2012חומרי בנייה
637סקר על ראדון אקטיבית טבעית בבטון - שלב א'ק.קובלר, נ.לביא, ש.ליינסון, ז.אלפסי2012חומרי בנייה
636אורך דיפוזיה של ראדון בחומרי איטוםק. קובלר , ז.פרילוצקי, ש.לוינסון, נ.לביא2012חומרי בנייה
635התנהגות של מנהרה מדופנת בעמיסה סייסמיתמ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2012הנדסת מבנים
634עמידות משופרת בעומס אימפקט של קירות מגן דו-שכבתיים מבטוןד.בנאמו, א.דנציגר, א.כץ, ד.ינקלבסקי2012הנדסת מבנים
633הכשרת עובדים לבטיחות בבנייה באמצעות מציאות מדומה ר. זקס, ר. בקר, א. פרלמן, ב. בלסיאנו 2012ניהול וכלכלה
632השפעת האשפרה על בלייה של בטון עם אפר פחם בתנאי גשם חומצי וקרינת UV בישראלר.וסרמן, א.בנטור2012חומרי בנייה
631קרינת גמא בבנייני מגורים בישראלק.קובלר, ז.פרילוצקי2011חומרי בנייה
629בחינת אפשרויות של שדרוג/חיזוק חדרי מדרגות בנייני מגורים קיימים לצורך שיפור עמידותם ברעידות אדמה ואיומים מלחמתיים- שלב א'ס.שוורץ, ד.ינקלבסקי2011הנדסת מבנים
628ריכוז הסיליקה המסיסה בבטון עם ובלי מוספים פוצולניים והשפעתו על הפסיבציה של פלדת זיון ע.קני, א.כץ2011חומרי בנייה
627שפיעת ראדון מבטונים המכילים אפר פחםק.קובלר, ר.בקר, ג.חקין2011חומרי בנייה
626מפות סייסמיות אזוריות מבוססות דיסאגריגציה (פירוק סטטיסטי)א.קלר2011הנדסה גיאוטכנית
625הערכת הנזק שנגרם לאלמנטי מבנה מגורים טיפוסי מפיצוץ פנימי - שלב ב' ד.ינקלבסקי, ו.פלדגון, י.קרינסקי, ד.צמח, ע.אדרי2011הנדסת מבנים
624חקירת התנהגות וכשל העיגון של מוטות פלדה בתווך של בטון בהעמסה מונטונית ומחזוריתמ.ג'בארין, ל.עיסאוי2011הנדסת מבנים
623התנהגות סטטית בכפיפה של קורות מבטון מזויין בחוזק רגיל הכולל סיביםא.דנציגר, א.ברקובר2011הנדסת מבנים
622עמידות בעומסים אופקיים של מסגרות בטון מזויין הכוללת מילוי של ספיני קירות בניס.שוורץ, ו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי2011הנדסת מבנים
621מידול תלת-ממדי של אתרי בנייה לניהול בטיחות עבודת עגורני צריחש.פילין, א. שפירא, ע. ויקנודל2011ניהול וכלכלה
620שדרוג סייסמי של מבני קירות באמצעות מרסנים ויסקוזייםא.לבן2011הנדסת מבנים
619ניתוח יחסים פיננסיים בחברות בנייהר. נבון, א. פז-חן2011ניהול וכלכלה
618הכנת בסיס מידע על הבנייה הקיימת בישראל, שלב א' – בנייני מגוריםד.ינקלבסקי, ס.שוורץ, א.ליבוביץ, י.אופיר2011הנדסת מבנים
617השפעת מערכת "Kan Bim" על פיריון, הבטיחות ואיכות העבודה של צוותי עבודה ומנהלי עבודהר. זקס, ר. ברק, א. גורביץ, ב. בלסיאנו 2011ניהול וכלכלה
616גורמים שורשיים לחריגות בתקציב של פרוייקטי בנייה י. רוזנפלד, ש. יוקלה 2011ניהול וכלכלה
615ניטור מתקדם של גשרים באמצעות סיבים אופטמייםא.קלר, י.גולדפלד2011הנדסת מבנים
614עמידות בנייה אזרחית רגילה בפני איומים מלחמתיים – שלב א'ס.שוורץ, ד.ינקלבסקי2010הנדסת מבנים
613שיפור יכולת המיחזור של פסולת בטון באמצעות אמולסיה פולימריתא.כץ, פ.לריאנובסקי2011חומרי בנייה
612 חיזוי התנהגות של בטון בעומס דינמי באמצעות סימולציה ממוחשבת בשיטת האלמנטים הדיסקרטיים – שלב א' א.דנציגר, צ.סביר, י.קרינסקי, מ.אנטיס2010הנדסת מבנים
611בטונים בעלי חוזק גבוה שלב ב' – חלק א': הצטמקות וזחילה של בטונים בחוזק גבוה, חלק ב': הצעה להרחבת תקן ישראלי 466 חלק 1 להכללת בטון בחוזק גבוה, כולל ביאוריםא.כץ, א.דנציגר, א.בנטור, א.לויתן2010חומרי בנייה
610יחסי גומלין קרקע מבנה עקב חפירת מנהרות - ניסוח מתמטי של הבעיהא.קלר, א.לויתן2011הנדסה גיאוטכנית
609גישה מקורבת להערכה יעילה של עמידות בנייני קומות בעומסים אופקיים – שלב א' ד.ינקלבסקי, ס.שוורץ, י.אופיר2011הנדסת מבנים
608חומרים צמנטיים מרוכבים עם בדים לחיזוק, שיקום ותיקון מבניםע.פלד, מ.צסרסקין, א.כץ2010הנדסת מבנים
607איפיון ליקויי בנייה לפי גורמים שורשיים: זיהוי גורמיהם עיתוי יצירתם וחשיפתם, התפתחות עלויותיהם ותרופות לצמוםי. רוזנפלד, ח. בן-עוז 2010ניהול וכלכלה
606בדיקת היתכנות לשילוב אופטימלי של חומרים משני פאזה PCM באלמנטי בנייה ע"מ להשיג חסכון משמעותי באנרגיהר.בקר, י.באגון2010תפקוד פיסי
605כללים ובדיקות לבקרת איכות עצמית בבנייה הבטים תפקודיים הנדסיים ואדריכליים – שלב א'ר.בקר, ס.שוורץ, ש.פרידמן, מ.בן בסט2010תפקוד פיסי
604התנהגות של מנהרה מדופנת בעמיסה סייסמיתמ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2010הנדסה גיאוטכנית
603מידול של התפשטות כשל מבני בטון מזויין עקב אימפקט במהירות גבוההק.וולך2010הנדסת מבנים
602תגובת פני שכבת קרקע בפעולה דינאמית בסלע הבסיס -שלב ג'י.פלדגון, י.קרינסקי, ד.צמח, ד.ינקלבסקי2010הנדסת מבנים
601רגישות לסדיקה של בטונים שלב ב'א.בנטור, ק.קובלר2010חומרי בנייה
600קריטריונים לקביעת יעילות של אשפרת משטחי בטון בחומרי אשפרה מותזים בתנאי אקלים חם ויבשר.וסרמן, א.בנטור2010חומרי בנייה
599שימוש בשיטת חישוב ללא רשת לבחינת התנהגות חללים תת-קרקעיים בתוך סלע-שלב ב'מ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2010הנדסה גיאוטכנית
598התנגדות של מישקי טיט בקירות בלוק בטון הנתונים לעמיסה של כוחות אופקיים ו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי2010הנדסת מבנים
597פיתוח כלים לבניית מפות יציבות מדרונות אזוריות לצורך הגדרה ראשונית של יעודי קרקע לפיתוח אזורים הררייםר.בקר, י.דויטשר2010הנדסה גיאוטכנית
596תכן רציונלי של קירות קרקע משוריינת תוך התחשבות באילוצים קינמטייםא.קלר, ט.סאט2010הנדסה גיאוטכנית
595עומסים תרמיים בגשרים – שלב ב' גשרי טבלה וגשרי קורות מבטון ר.בקר, ד.שמיר2010תפקוד פיסי
593זיהוי נזקים במסגרות מרחביות תוך התבססות על מדידות דינמיות גלובאליות י.גולדפלד2009הנדסת מבנים
592התנהגות של חללים תת-קרקעיים רדודים מדופנים בעמיסה דינמית-שלב ד'מ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2010הנדסה גיאוטכנית
591התנהגות סטטית של רכיבי מבנים מבטון בעל חוזק הכולל סיבים-שלב ב': עיגון בסמכים, מתיחה וכפיפהא.דנציגר, א.כץ2009הנדסת מבנים
590תגובת פני הקרקע בפעולה דינאמית בסלע בסיס –שלב ב'ו.פלדגון, י.קרינסקי, ד.צמח, ד.ינקלבסקי2009הנדסה גיאוטכנית
589שיפור תפקוד וקיים של בטונים באמצעות ננו-תוספים מינרלים חרסיתייםר.וסרמן, א.בנטור2009חומרי בנייה
588 בדיקה ניסויית של אמצעי שידרוג מחבר עמוד-קורה התנהגות של חללים תת-קרקעיים רדודים מדופנים בעמיסה דינמית – שלב ג' מ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2009הנדסה גיאוטכנית
587שדרוג סייסמי של בנייני קומות קיימים בעלי שלד בטון מזויין באמצעות רכיבי פלדה מעוגנים – שלב' ב'ס.שוורץ, א.הנאור2009הנדסת מבנים
586פיתוח שיטה לא הרסנית למעקב אחר האשפרה של גשרים מבטוןר.וסרמן, א.בנטור2010חומרי בנייה
585שדרוג מיטבי של מבנים לעמיסה סייסמית לרמת תפקוד רצוייה באמצעות בקרה פסיביתר.לוי, א.לבן2009הנדסת מבנים
584פיתוח בטונים בעלי משיכות גבוהה להתנהגות דינמית משופרתא.דנציגר, א.כץ, מ.רדימצי, ד.ינקלבסקי2009הנדסת מבנים
583מידול התקדמות הכשל במבני בטון תחת נגיפה במהירויות גבוהותק.וולך2009הנדסת מבנים
582הערכת הנזק שנגרם לאלמנטי מבנה מגורים טיפוסי מפיצוץ פנימי – שלב א'ד.ינקלבסקי, ו.פלדגון, י.קרינסקי2009הנדסת מבנים
581בלייה של בטון מזויין בתנאי גשם חומצי וקרינת UV בישראלא.בנטור, ר.וסרמן2009חומרי בנייה
580התנהגות של מנהרה תת-קרקעית בהשפעת פיצוץ , שלב ב'ו.פלדגון, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2009הנדסה גיאוטכנית
579שדרוג הגנה של מבנה טמון להשפעת פיצוץ קרוב באמצעות מערכת מכשולים היקפיתי.פלדגון, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2009הנדסת מבנים
577הכנת תרחישי נזק ריאליים ונתונים לקבלת החלטות באירועי רעידת אדמה חזקה שלב א' – חלק 1ד.ינקלבסקי, ס.שוורץ, י.אופיר, א.ליבוביץ2009הנדסת מבנים
576התנזלות, קשיחות וריסון בחול ישראלי ברעידת אדמהמ.טלסניק, ס.פרידמן, א.מאיר, מ.צסרסקי2009הנדסה גיאוטכנית
575פיתוח מדדים כמותיים להערכת הסיכון הבטיחותי באתרי עם עגרוני צריח שלב - שלב ג' פיתוח סקלות סיכון, אינטגרציה, ויישום המודל א. שפירא, מ. שמחה, מ. גולדנברג2009ניהול וכלכלה
574עדכון הנחיות לתכן מבנים מבטון מזויין לת"י (תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה) לקראת העברתם לת"י 466 – חוקת הבטוןא.פיזנטי2009הנדסת מבנים
573שימוש בשיטת חישוב ללא רשת לבחינת התנהגות חללים תת-קרקעיים בתווך סלע – שלב א'ד.ינקלבסקי, י.קרינסקי, מ.אנטיס2008הנדסה גיאוטכנית
572תגובת פני הקרקע בפעולה דינמית בסלע הבסיס – שלב א'ד.ינקלבסקי, י.קרינסקי, ו.פלדגון2008הנדסה גיאוטכנית
571אופטימיזצית התקן של בטונים בעלי עבידות משופרת לשיפור קיים ותפקוד ארוך טווח- שלב א'ר.וסרמן, א.כץ, פ.לריאנובסקי, א.בנטור2008חומרי בנייה
570תחליף לחול טבעי כתשתית לעבודות ריצוף, כולל בדיקות אקוסטיותה.באום, י.מנטל2008חומרי בנייה
569השפעת תכולת דקים בחול על תכונות מלטים לטיחה.באום2008חומרי בנייה
568פוטנציאל לשיפור הפיריון בבניה באמצעות תיעוש לפי עקרונות LEANר. זקס, א. שפירא, א. ברודצקי, ר. פרטוש2008ניהול וכלכלה
567הערכת עמידות סיסמית של מבנים קיימים בעלי שלד בטון מזויין בהתחשב בהתנגדות המילוי של קירות בני ו.לישק, ו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי2007הנדסת מבנים
566מודל אינטגרטיבי ליישום הפוטנציאל הקיים של האבן הטבעית בישראל בבנייה ידידותית לסביבהס.זינגרמן, ק.קובלר, י.רוזנפלד2008חומרי בנייה
565גורמים טכנולוגיים המשפיעים של חוזק החיבור של חיפוי חוץ קשיח והיבטי מכניקת השבר שלב א': חוזק הידבקות של חיפוי אריחי קרמיקה בקירות בטוןר.וסרמן, ו.יאגוסט2008חומרי בנייה
564שימוש במרכיבים טרומיים לבנייה מוגנת (מרחבים מוגנים) שלב ב'ד.ינקלבסקי, ס.שוורץ, א.הנאור, י.קרינסקי2008הנדסת מבנים
563קיים של בטון עם אפר פחם: בחינת האפשרויות להגדלת מקדם היעילות של אפר פחםא.בנטור, ה.באום2008חומרי בנייה
562השפעות תרמיות בקורות בטון מזוין מחוזקות בהדבקות חומרים מרוכבים: תגובה לעומסי שרות תרמייםע.רבינוביץ2008הנדסת מבנים
561התנהגות קירות גזירה מבטון מזויין- שלב א'א.אבוטבול, ד.ינקלבסקי2008הנדסת מבנים
560שיטה "רזה" דינאמית וכמותית לתכנון פעולות להגברת הבטיחות בבנייה ר. זקס, י. רוזנפלד, ה. באום, י. רוזנפלד2007ניהול וכלכלה
559עומסים תרמיים בגשרים- שלב א' גשרי טבלה וגשרי קורות מבטוןר.בקר, ד.שמיר2008תפקוד פיסי
558המשמעות האנרגטית של הצללת הסביבה ע"י בנייה לגובה: כימות ההשפעה על מאזן האנרגיה בבניינים סמוכיםמ.פציוק2007תפקוד פיסי
556ננו-ומיקרו מתקנים לניטור מבני תחבורה ופיתוח בטונים חכמים ואינטראקטיבייםק.קובלר, ע.רבינוביץ, י.גולדפלד, ר.לינקר, א.קלר2007הנדסת מבנים
555קר-חם מודל חישובי פשוט להערכה כוללת של צריכת האנרגיה בבניינים מאוקלמיםש.חסיד, מ.פציוק2007תפקוד פיסי
554התנהגות של חללים תת- קרקעיים רדודים מדופנים בעמיסה דינמית, שלב ב' מ.אנטיס, ד.ינקלבסקי, י.קרינסקי2007הנדסת מבנים
553בטונים בעלי חוזק גבוה שלב א' , חלק ב'- תכונות בטונים מאגרגטים מקומייםא.כץ, א.דנציגר, א.בנטור, א.לויתן2007חומרי בנייה
552חקירת תכונות צמנט רב מרכיביא.כץ, א.בנטור, ק.קובלר, פ.לריאנובסקי2007חומרי בנייה
551תגובת אתרים בישראל לרעידת אדמה חזקהש.פרידמן2007הנדסה גיאוטכנית
550זיהוי וניתוח של גורמים שורשיים לליקויי בנייה בביצוע של פרוייקטי מגורים י. רוזנפלד, ח. בן-עוז 2007ניהול וכלכלה
549פיתוח מערכת חדשנית לבקרת ציוד בפרויקטי סלילת כבישים ר. נבון, ס.חורי, י.דויטשר2007ניהול וכלכלה
548פיתוח בסיס נתונים ליישום עקרונות ובנייה מודעי אנרגיה בבנייני חינוךר.בקר, מ.פציוק2007תפקוד פיסי
547פיתוח והקמה של מערכת ניסוי לבדיקת תיפקוד של קירות חוץ - בדיקת חדירת אויר ומים דרך מישקים יבשים בבנייהר.בקר2007תפקוד פיסי
546קריטריונים לאיכות כיסוי הבטון ושיטות בדיקהר.וסרמן, א.בנטור2007חומרי בנייה
544שיפור התחרותיות של רכיבים מתועשים בבנייה ע"י תכן באמצעות מידול מידע בניין ממוחשבר. זקס, ו. קנר, א. אסכנזי 2007ניהול וכלכלה
543הערכה גיאוטכנית של פוטנציאל ההתנזלות בעמק זבולוןס.פרידמן, ע.סלמון, ד.צביאלי, ר.ביטון, ע.כץ2007הנדסה גיאוטכנית
542שידרוג סייסמי של בנייני קומות קיימים בעלי שלד בטון מזויין באמצעות רכיבי פלדה מעוגנים – שלב א' – בדיקה ניסויית השוואתית של דגמי מחבר עמוד-קומהס.שוורץ, א.הנאור, א.ליבוביץ2007הנדסת מבנים
541בחינה של דרישות התקנים לתכולה מינימלית של צמנט להבטחת קיים של בטון מזוין ר.וסרמן, א.בנטור, א.כץ2007חומרי בנייה
540רגישות לסדיקה של בטוניםק.קובלר, א.בנטור2007חומרי בנייה
539מדריך לתכן מיכלי נוזלים ברעידות אדמה הערכת עמידות ושיקוםא.רוטנברג, מ.זילכה2007הנדסת מבנים
538קירות בני מחוזקים לכפיפה חד-כיוונית מחוץ למישור באמצעות חומרים מרוכבים – צורת כשלע.רבינוביץ, א.חאמד2007הנדסת מבנים
537התנהגות של חללים תת קרקעיים רדודים מדופנים בעמיסה דינמיתמ.אנטיס, י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2007הנדסת מבנים
536מרכיבי כוח האדם בטכנולוגיות בנייה שונות י. רוזנפלד2007ניהול וכלכלה
535פיתוח מודל סיגרגטי לניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייה בישראל י. רוזנפלד, א. גריפל 2007ניהול וכלכלה
534איתור הזדמנות לשילוב ואינטגרציה של ציוד, כלים, אביזרים, מיכון ועזרים מתקדמים המאפשרים תיעוש חלקי כתחליף לשיטות בנייה, עתירות כ"א י. רוזנפלד2007ניהול וכלכלה
533חיזוי עומס המגע על מבנה טמון – המשך המחקר הניסויימ.טלסניק, א.דנציגר, י.קרינסקי2006הנדסה גיאוטכנית
532תשתית לחוקת הבטון - אלמנטיםא.פיזנטי2006הנדסת מבנים
531חקר ההתנהגות הסטטית וגיבוש קוים מנחים לתכן סטטי של רכיבי מבנים מבטון בעל חוזק גבוה הכולל סיבים - הידבקות ועיגון א.כץ, א.דנציגר, א.וכסלר2006הנדסת מבנים
530בעיות עיבוי עובש בממדי"ם ר.בקר, ד.שמיר2006תפקוד פיסי
529השפעה של תכולת דקים על תערובת בטון ה.באום, א.כץ2006חומרי בנייה
528שיטות לא הרסניות לזיהוי ואפיון נזקים של מבניםי.גולדפלד2006הנדסת מבנים
527מוספים מינרליים חדשניים לשיפור ריאולוגיה ותפקוד המלטים לטיחר.וסרמן, א.בנטור2006חומרי בנייה
526 שילוב רכיבים טרומיים בבנייה למגורים פתרונות טכנולוגיים והכדאיות הכלכלית י. רוזפלד 2006ניהול וכלכלה
525שיפור האטימות וההידבקות בהפסקות יציקה באמצעות דבקים פולימריםמ.פוטרמן2006חומרי בנייה
524התנזלות קשיחות וריסון בחול ישראלי ברעידות אדמה שלב א' מ.טלסניק, ס.פרידמן, א.מאיר, מ.צסרסקי2006הנדסה גיאוטכנית
523טכנולוגיות לניהול ובקרת חומרים, כ"א וצמ"ה בפרוייקטי בנייה ר. נבון, א. גולדשמיט2005ניהול וכלכלה
522היבטים של קורוזיה במבני בטון מזויין והשפעתם על בטיחות המבנים (שלב ב')ד.ול2006הנדסת מבנים
521פיתוח מדדים להערכת הסיכון הבטיחותי באתרי בנייה עם עגורני צריח - שלב ב': שכלול גורמי סיכון ומתכונת לפתוח א. שפירא, מ. שמחה2005ניהול וכלכלה
520ניתוח התנהגות של חללים תת-קרקעיים מדופנים ברעידות אדמה – שלב ה'י.קרינסקי, מ.אנטיס, ד.ינקלבסקי2005הנדסה גיאוטכנית
518מחיצות קלות בבנייני מגורים - חיזוי חיי השירות ועלויות מחזור החיים במטרה לקבוע את תרומתן בתהליכי תיעוש הבנייה י. שוחט, מ. פציוק2005ניהול וכלכלה
517פיתוח אלגוריתם לחיזוי גלישת קבע בישראל בתנאים סייסמייםר.בקר, ר.שוקחה, ו.אופרשטיין, ס.פרידמן2005הנדסה גיאוטכנית
516קיים בטונים יצוקים ביבשר.וסרמן, א.בנטור2005חומרי בנייה
515שימוש ברכיבים טרומיים לבנייה מוגנת שיקולים וניסויים ראשונייםד.ינקלבסקי, א.הנאור, ס.שוורץ2005הנדסת מבנים
513פיתוח מדדים להערכת הסיכון הבטיחותי באתרי בנייה עם עגורני צריח -שלב א' - איתור וניתוח גורמי סיכוןפיתוח מדדים להערכת הסיכון הבטיחותי באתרי בנייה עם עגורני צריח -שלב א' - איתור וניתוח גורמי סיכון א. שפירא, מ. שמחה 2005ניהול וכלכלה
512פיתוח תהליך סיסטתי ומודל פרקטי לבחירת ציוד בפרוייקטי בנייה א. שפירא, מ. גולדנברג2005ניהול וכלכלה
511שימוש בחומרים אינרטיים ממוחזרים לבנייהה.באום, א.כץ2005חומרי בנייה
509בעיות גז ראדון – 222 בנייה למגוריםק.קובלר, א.פרבלוב2005תפקוד פיסי
508ניצול אבק דק בבטון כמלאן פעיל על ידי שפעולו באמצעות מסופים פעילי שטח ה.באום, א.כץ2005חומרי בנייה
507ניתוח התנהגות של חללים תת-קרקעיים מדופנים ברעידות אדמה שלב ד' י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי, מ.אנטיס2004הנדסת מבנים
506פיתוח שיטה אולטרא-סונית לאפיון טיב מערכות שכבתיות בבנייה ק.קובלר, ד.ינקלבסקי, ס.שוורץ, א.יצחק, א.גליקמן, ר.מלר2004הנדסת מבנים
505היבטים של קורוזיה במבני בטון מזוין והשפעתם על בטיחות המבניםד.ול2004הנדסת מבנים
504משיכות ברכיבי בטון מזויין משודרגים באמצעות חומרים מרוכביםע.רבינוביץ, א.חאמד2004הנדסת מבנים
502אנליזה של בטון מזויין הנתון בכליאה חלקית ברכיבים בעלי חתך עגול א.דנציגר, ר.עיד2004הנדסת מבנים
501גישה רציונלית לתכנון קירות תומכים בקרקע משוריינת ר.בקר, ר.שוקחה, ש.פרידמן2004הנדסת מבנים
500פיתוח והכנה של אריחי רצפה יעודיים רב שכבתיים לבידוד תרמי או אקוסטימ.פוטרמן2004חומרי בנייה
499התגובה הסיסמית של בניינים עם קירות הקשחה משיכיםא.רוטנברג, ע.נסיירי2004הנדסת מבנים
498חול מחצבה כתחליף לחול דיונות ממישור החוף בבטון ד.רבינא2004חומרי בנייה
497בדיקת מודלים של כולנסאות בתנאי רעידות שלב ב' ש.פרידמן, מ.אבישור2004הנדסה גיאוטכנית
496עלויות אי איכות בבנייה למגורים בישראל י. רוזנפלד, נ. ג'ברין, ה. באום 2004ניהול וכלכלה
495איפיון כמויות ומרכיבי פסולת באתרי בנייהה.באום, א.כץ2004חומרי בנייה
494שיטה להערכות של מיגון מועדף בפני רעידות אדמה של מכלי נוזלים בעלי סיכון סביבתי ויישומה למיכלי דלק וחומרים רעיליםא.ורשבסקי, ד.ינקלבסקי2004הנדסת מבנים
493חקר ההתנהגות הסטטית וגיבוש קוים מנחים לתכן סטטי של רכיבי מבנים מוגנים מבטון בעל חוזק גבוה הכולל סיביםא.דנציגר, צ.סביר2004הנדסת מבנים
492תגובת מיכלי נוזלים ברעידות אמדה שלב א' א.אהרונצ'ק2003הנדסת מבנים
491ניתוח ההתנהגות של חללים תת-קרקעיים מדופנים ברעידת אדמה שלב ג' י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2004הנדסת מבנים
490חיזוי עומס המגע של מבני טמון שלב ב' א.דנציגר, מ.טלסניק, י.קרינסקי, ח.חוראני2004הנדסה גיאוטכנית
489שפיעת ראדון במוצרי בנייה מאפר פחםק.קובלר, א.פרבלוב2004חומרי בנייה
488עקרונות הגנת מבני מגורים מפני גז ראדוןק.קובלר, א.פרבלוב2004תפקוד פיסי
487בחינת היתכנות השימוש בחולות מישור רותם כחלופה לחול דיונות ממישור החוף כאגרגט דק בתערובת בטוןד.רבינא2003חומרי בנייה
486התנהגות של מבנים מבטון מעולה סיבי עם זיון FRP, שלב ב'י.אהרונוב, א.כץ, י.פרוסטיג2003חומרי בנייה
485הערכה ראשונית של עמידות מבני קומות טרומים קיימים ברעידת אדמה, שלב א'ו.ארטיצ'ב2003הנדסת מבנים
484מתודיקה להערכת עמידות סייסמית של מבני מגורים קיימים, שלב ב'ו.לישק, ו.יאגוסט2003הנדסת מבנים
483פיתוח מודל לתנודה סייסמית של מבנים ארוכיםא.גרוסמן, א.רזדולסקי, י.קרינסקי2003הנדסת מבנים
482קיים בתנאי קרבונציה של בטונים עם אפר-פחם אשר עברו אשפרה וחשיפה בתנאי אקלים מתוניםה.באום, א.בנטור2003חומרי בנייה
481חיזוק מבני בטון באמצעות הדבקת יריעות FRP : איכות בפני הבטוןא.כץ2003חומרי בנייה
480השפעת מיקרומבנה הבטון על חדירות חומרים מזהמים דרך צינורות ביובר.וסרמן, א.בנטור2003חומרי בנייה
479פיתוח בסיס נתונים ליישום עקרונות ובנייה מודעי אנרגיה בבנייני חינוך, שלב א'ר.בקר, מ.פציוק, א.גולדברגר2003תפקוד פיסי
478פירים מרוכבים כמערכת הקשחה בבניינים גבוהים עם שלד פלדה, שלב ב' – בדיקת דגמי קירות הקשחהא.הנאור, א.רוטנברג, ר.לוי2003הנדסת מבנים
477היערכות לאבטחה סייסמית של מבנים ותשתיות ברמה ארציתב.יונאיב, א.קימברג, ו.מורגולב, י.חזאנוב, א.גרוסמן, ס.זינגרמן2003הנדסת מבנים
476תרמו-קר מערכת ממוחשבת משולבת לחישובים תרמיים ולאומדן צריכת האנרגיה בבניינים מאוקלמים, שלב IIמ.פציוק, ש.חסיד2003תפקוד פיסי
475תוכנית כלל ארצית לשידרוג והרחבה של בניינים קיימים-היתכנות כלכלית הנדסית ראשונית י. רוזנפלד2003ניהול וכלכלה
473קיים של בטון עם אפר פחםה.באום, א.בנטור2003חומרי בנייה
472ניתוח ההתנהגות של חללים תת-קרקעיים מדופנים ברעידת אדמה, שלב ב'י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2002הנדסת מבנים
471בנייה מודעת אנרגיה בעיר מודיעין – דו"ח לסיכום שלב א' של המחקרמ.פציוק, א.נאמן, ר.בקר2003תפקוד פיסי
470The general (variational) slope stabilityR.Beker2002הנדסה גיאוטכנית
469תהליכי סקר לאיבחון עמידות בניינים קיימים ברעידות אדמה, שלב א'ד.ינקלבסקי, ס.שוורץ, א.ליבוביץ2002הנדסת מבנים
468שכלול שיטות החישוב הסייסמי של קירות הקשחה מבטון מזוייןו.יאגוסט, ו.לישק, א.דנציגר2002הנדסת מבנים
467קביעת קריטריונים לבדיקת יעילות האשפרה של בטון במבנהר.וסרמן, א.בנטור2002חומרי בנייה
466תיארוך גיל הבטוןק.קובלר2002חומרי בנייה
465בחינת חלופות לחול טבעי בחומרי ומוצרי בנייהד.רבינא2002חומרי בנייה
464מתודיקה להערכת עמידות סייסמית של מבני מגורים קיימיםו.לישק, ו.יאגוסט2002הנדסת מבנים
462שיפור האמינות של איתור ומיפוי חללים קרסטיים בקרבת יסודות באיזורי בנייה סלעיים באמצעות שיטת מכ"ם חודר קרקעש.פרידמן, ל.קופמן2002הנדסה גיאוטכנית
460בטון מצטופף מעצמו (SCC) – יישום בישראלה.באום, א.כץ2002חומרי בנייה
459איפיון התנהגות עד כשל של רכיבים מערכות בניין למטרות תחזוקה, שלב ב' י. שוחט, מ. פציוק, מ. פוטרמן 2002ניהול וכלכלה
458צמצום הפגיעות הסייסמית של מבנים לא סדירים: מבנים אקסצנטריים ומבנים נסוגים עם מסגרות היקפיותר.לוי, א.רוטנברג2002הנדסת מבנים
457שימושים בבטון בעל חוזק נמוך מבוקר (בחנ"מ), שלב ב'ק.קובלר, א.כץ2002חומרי בנייה
456אבני חיפוי המיושמות בהדבקהה.באום, ר.וסרמן2002חומרי בנייה
455קיים של בטון עם אפר פחם חלק I : תערובות ייחוס ללא אפר פחם, המכילות תכולות שונות של צמנט שייחשפו לתנאי אשפרה שוניםא.בנטור, ה.באום2002חומרי בנייה
454ניתוח טכנו-כלכלי של חלופות צנרת מים בנייני מגורים מ. פוטרמן, י. שוחט2002ניהול וכלכלה
453מודל אנליטי לחיזוי עומס המגע על מבנה טמוןא.דנציגר, י.קרינסקי2002הנדסה גיאוטכנית
452התנהגות של מבנים מבטון מעולה סיבי עם זיון FRP, שלב א'י.אהרונוב, א.כץ, י.פרוסטיג2002הנדסת מבנים
451בעיית גז ראדון 222 בבנייה למגוריםא.פרבלוב, ק.קובלר2002תפקוד פיסי
450יצירת ארכיון נתונים גמיש ומערכת קבלת החלטות לגבי הטיפול בבנייה לעמידה ברעידות אדמהא.רזדולסקי, י.קרינסקי2001הנדסת מבנים
449הפחתה, טיפול, סילוק והשבה בני קיימא של פסולת מוצקה: גישה כוללת להפחתת פסולת בנייה, שלב א'ה.באום, א.כץ2002חומרי בנייה
448שיטות למניעת התפתחות כתמי תפרחות עובש על חזיתות בניינים, שלב ב'ר.בקר, מ.פוטרמן2002תפקוד פיסי
447מיצוק/ייצוב פסולת גרעינית באקטיביות נמוכה במערכות צמנטיות, שנה א'ג. בר נס, א.כץ2001חומרי בנייה
446מערכת איטום תת-קרקעיות, ניתוח טכנו-כלכליי. שוחט, מ. פוטרמן, א. גליל2002ניהול וכלכלה
445חוזק החיבור של ציפויי קיר – שלב ב'ו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי2001הנדסת מבנים
444תשומות תפוקות ועלויות של מגדלי תמיכה גבוהים א. שפירא2001ניהול וכלכלה
442השפעת תכונות הקרקע על התנהגות כלונסאות ברעידת אדמהא.פוזרין, ע.שירן2001הנדסה גיאוטכנית
441ניתוח התנהגות של חללים תת-קרקעיים מדופנים ברעידת אדמה, שלב א'י.קרינסקי, ד.ינקלבסקי2001הנדסת מבנים
439בטון משוריין בסיבי פלדה: תכן ויישום א.בנטור2001חומרי בנייה
438בטון דרוך בדריכת אחר – עקרונות תכנון י.פרוסטיג2001הנדסת מבנים
437בדיקת מודלים של כלונסאות בתנאי רעידת אדמה, שלב א'ש.פרידמן, א.קלר2001הנדסה גיאוטכנית
436אמינות של מערכות מעליות ברעידות אדמה: מחקר לקראת פרק סייסמי בתקן הישראלי למעליות ת"י 24 חלק 1ר.לוי, א.רוטנברג, א.מריאצניק2001הנדסת מבנים
435אבני חיפוי המיושמים בהדבקה מערכות חיפוי קיר בהדבקה - תסבולת החיפוי, שלב א'ז.לווינגר, ע.רבינוביץ, י.פרוסטיג2001הנדסת מבנים
434חקירת הנוחות התרמית בדירות מגורים והפרמטרים המשפיעים עליה בתנאים מקומיים – שלב א'מ.פציוק, ר.בקר2000תפקוד פיסי
433תרמו-קר מערכת ממוחשבת משולבת לחישובים תרמיים ולאומדן צריכת האנרגיה בבניינים מאוקלמיםש.חסיד, מ.פציוק2000תפקוד פיסי
432חיזוק ותיקון מבני מבטון מזוין באמצעות חומרים מרוכביםי.פרוסטיג, ע.רבינוביץ2000הנדסת מבנים
431כשלי הדבקה של רצפות תעשיתיות: הגורמים המשפיעים על איכות ההדבקה ותשתית ובין שכבות הרצפהמ.פוטרמן2000חומרי בנייה
428יישום התקן הישראלי לטפסות א. שפירא2000ניהול וכלכלה
428שיטות וחומרים להגנה על חזיתות מבניםמ.פוטרמן2000חומרי בנייה
427מאפייני התנגדות של טיח במרחבים מוגניםה.באום, א.דנציגר, ח.תורג'מן2000הנדסת מבנים
427מאפייני התנגדות של טיח במרחבים מוגניםה.באום, א.דנציגר, ח.תורג'מן2000חומרי בנייה
426מדריך לתכן מערכות עיגוןד.ינקלבסקי, ו.יאגוסט2000הנדסת מבנים
425שימושים בבטון בעלי חוזק נמוך מבוקר (בחנ"מ)א.כץ, ק.קובלר, א.שמבאן2000חומרי בנייה
424בחינת התסבולת והתפקוד של צורות זיון חלופיות לחדירה שלב ב'א.פיזנטי2000הנדסת מבנים
423קוד אנרגיה בבניינים – הצעה לשינויים עקרוניים בתקן הישראלי לבידוד תרמי ולאופן אכיפתו – דו"ח סופיר.בקר, ע.שביב2000תפקוד פיסי
422איפיון של שינויי דיירים וניתוח השפעתם על יעילות הבנייה י. רוזנפלד, מ. פציוק2000ניהול וכלכלה
421תיעוש הבנייה - מכשולים ודרכי התמודדות א. ורשבסקי, ר. בקר, י. רוזנפלד 2000ניהול וכלכלה
418בדיקת כדאיות של פרוייקטים ציבוריים בהנדסה אזרחית א. ורשבסקי 1993ניהול וכלכלה
418תשומות עבודה בסוגים שונים של בנייה י. רוזנפלד, בהשתתפות ע. זייטלבך, ע. פורן2000ניהול וכלכלה
417מערכת מתקדמת לאיטום גגות, ניתוח טכנו כלכליי.שוחט, מ.פוטרמן, ד.ריבקין2000חומרי בנייה
417מערכת מתקדמת לאיטום גגות, ניתוח טכנו כלכליי. שוחט, מ. פוטרמן, ד. ריבקין2000ניהול וכלכלה
416בחינת הסיבות לקורוזיה חיצונית של צנרת מגולוונת מתחת לריצוף ובקרקעה.באום, א.בנטור2000חומרי בנייה
415רוויזיה של חוקת הבטון ת"י 466 חלקים 5+3 תכן ואנליזהא.פיזנטי2000הנדסת מבנים
414מבנים פריסים לכיסויי שטחא.הנאור, ר.לוי1999הנדסת מבנים
413מערכות איכות ניהול בבנייה התווית דרכי יישום על סמך לקחים י. רוזנפלד, א. אסטה2000ניהול וכלכלה
413שימוש בחול מחצבה כתשתית לעבודות ריצוףה.באום, י.סורוקה1999חומרי בנייה
412איפיון התנהגות עד כשל של רכיבים ומערכות בניין למטרות תחזוקה י. שוחט, י. רוזנפלד, מ. פוטרמן, מ. גלבוע1999ניהול וכלכלה
411הערכת התגובה של חתכי קרקע טיפוסיים בזמן רעידת אדמהס.פרידמן, ג.מורבסקי1999הנדסה גיאוטכנית
410פירים מרוכבים כמערכת הקשחה בבניינים גבוהים עם שלד פלדה, שלב א' – רקעא.הנאור, א.רוטנברג1999הנדסת מבנים
409טכנולוגיות חדשות לשימוש יעיל בחומרים לכבישי בטוןה.באום, א.בנטור, מ.בן בסט1999חומרי בנייה
408שימוש באפר פחם מרחף כתחליף חלקי לחול טבעי ולצמנט, בייצור בטון במפעלי בטון מובא-ליווי מקצועי וניסויים באתרי בנייה ומעבדהד.רבינא, ח.יגרמן1999חומרי בנייה
407מיחזור בענף הבנייה – התוויית כיווני מחקרא.כץ1999חומרי בנייה
406קביעת תכולת רדיואיזוטופים בחומרי בנייה אופייניים בישראלק.קובלר, ו.מנשרוב1999חומרי בנייה
404פיתוח מערך בדיקות לקירות מסךר.בקר, א.קורין, א.בלוגר, א.קרני1998תפקוד פיסי
403מערך אינטגרטיבי לפיתוח פתרונות תיעוש ואטומציה בבנייה י. שוחט1998ניהול וכלכלה
402תכן ממוחשב של מבנה - ההיבט הקונסטרוקטיבי ר. זקס, א. ורשבסקי, א. קירש1998ניהול וכלכלה
398הערכת איכות התפקוד בפועל של מחיצות וחיפויי גבס בבנייני מגורים, שלב ב'מ.פציוק1998תפקוד פיסי
397שיטות למניעת התפתחות כתמי תפרחות עובש על חזיתות בניינים, שלב א'מ.פוטרמן, ר.בקר1998תפקוד פיסי
396צימצום נזקים לא מבניים ברעידות אדמה: נזק מעליות ברעידות האדמה של מפרץ אילת 22.11.95ר.לוי, א.רוטנברג, א.מריאצניק1998הנדסת מבנים
395הכנת הנחיות תכנון מבחינה אקלימית לפרוייקטים המשלבים בנייני מגורים רבי-קומות (מגדלי מגורים) בתוך שכונת מגורים קיימת או מתוכננת, שלב א'מ.פציוק1998תפקוד פיסי
394התנגדות השוואתית לסדיקה של חומרים צמנטיים משוריינים בסיבים סינתטיים שונים וסיבי פלדה בתנאי אקלים חם ויבשק.קובלר, א.בנטור1998חומרי בנייה
393תקשורת ברמת מנהל פרוייקט ככלי לקיצור משך הביצוע של פרוייקטים בבנייהי. שוחט, ש. פרידמן 1998ניהול וכלכלה
392חיפוי מבנים - מתאוריה להנדסהי.פרוסטיג1998הנדסת מבנים
391השימוש בעגורנים מתנייעים בפרוייקטי בנייה א. שפירא1998ניהול וכלכלה
390השפעת מוספי על, על תכונות הבטון: בדיקות באתריםה.באום, מ.בן בסט1998חומרי בנייה
389צימצום נזקים לא מבניים ברעידות אדמה התנהגות אלמנטים לא מבניים: סקרא.בן ישי, א.רוטנברג, ר.לוי1998הנדסת מבנים
388גבול עליון של הזיון הלחוץ בחתכים מבטון מזויין המוטרחים בכפיפהא.דנציגר1998הנדסת מבנים
387חוזק החיבור של ציפויי קירו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי1998הנדסת מבנים
386פירים מרוכבים כמערכת הקשחה בבניינים גבוהים עם שלד פלדה, חלק I – סקר ספרותא.הנאור, א.רוטנברג1998הנדסת מבנים
385השפעת תנאי הפריזה על התפתחות הקורוזיה של תערובות בטון עם וללא מוספיםה.באום1998חומרי בנייה
384התנהגות בטון מזויין במוטות פלסטיק משוריינים בסיבים (FRP) בטמפרטורות גבוהותא.כץ, נ.ברמן1998חומרי בנייה
383לוחות תקרה טרומיים מוקרמים מרוכביםא.הנאור1998הנדסת מבנים
382קיים של מוטות זיון מפלסטיק משוריין בסיבי זכוכית (FRP) באלמנטים מבטון (II עמידות בהעמסה מחזורית)א.כץ1998חומרי בנייה
381בחינת התסבולת והתיפקוד של צורות זיון חלופיות לחדירהא.פיזנטי1997הנדסת מבנים
380חומרים צמנטיים משוריינים בסיבים לבנייה קלה: תיפקודם לאורך זמן בתנאי אקלים רגילים בהשוואה לתכונותיהם לאחר תנאי בלייה מואציםה.באום, א.בנטור1997חומרי בנייה
379ההשפעות הסביבתיות של הבנייה לגובה – סקר ספרותמ.פציוק1997תפקוד פיסי
378יעילות מוספים פולימריים במערכות טיח רב שכבתיותמ.פוטרמן1997חומרי בנייה
377בדיקת תכונות של עץ יער ישראלי – הגנת העץ הכרות בפני כיחלוןא.קורין1997חומרי בנייה
376השפעת טמפרטורה על מוספי-על - תכונות הבטון הקשויה.באום, מ.בן בסט1997חומרי בנייה
375מניעת ליקויי רטיבות מחדירת מים דרך קירות יסוד, שלב א'ר.בקר, מ.פוטרמן1997תפקוד פיסי
374מעקב אחר המצב התרמי בדירות מגורים שניבנו בטכנולוגיות שונות, שלב ב'ר.בקר, מ.פציוק1997תפקוד פיסי
373השפעת מרווח יחסי מוגבל על התגובה הסייסמית של בניינים סמוכיםא.רוטנברג, א.סקרלט, א.ליבוביץ, ע.רבינוביץ1997הנדסת מבנים
372פיתוח גישה להערכת עלות של נזקי רעידות אדמה וקריטריונים לחיזוקד.סגל, ד.ינקלבסקי, א.ליבוביץ1997הנדסת מבנים
371השפעה של מובלים במערכת מיזוג אוויר ורכיביהן על הבטיחות בזמן שריפהה.ארקין1997תפקוד פיסי
370זיון תלת-מימדי מחומרים מרוכבים לבטון: ניתוח היבטי תכן וביצוע א. שפירא, ל. בנק1997ניהול וכלכלה
369מודל ממוחשב לניהול תזרימי מזומנים ר. נבון, ר. נבון 1997ניהול וכלכלה
368פיתוח מדדי איכות כוללנים להערכה תיפקודית של פתרונות בבנייה למגורים - מחקר גישושמ.פציוק1997תפקוד פיסי
367שילוב אדם - מכונה בעבודות בניין י. רוזנפלד1997ניהול וכלכלה
366הערכת הנזקים הנגרמים למבנים טיפוסיים ברעידת אדמהא.ליבוביץ, ד.ינקלבסקי, ד.סגל1997הנדסת מבנים
365פיתוח שיטה לבדיקות תרמיות של רכיבי בניין באתר הבנייהמ.הופמן, א.הראל, מ.איצקוביץ1997תפקוד פיסי
364אינטראקציה של מוט זיון מצולע עם בטוןי.גולצקי, י.סוזדלניצקי1997הנדסת מבנים
363הכנת פרוגרמה לפרוייקטי בנייה בתנאי אי-וודאות א. לויפר, ע. ברגר1997ניהול וכלכלה
362ניהול פרוייקטים בבנייה מבחינת מבטו של היזם חלק ג': מנהיגות, עבודת צוות ותקשורת א. לויפר1997ניהול וכלכלה
361הבטחת העמידות של ציפויי פנים בבנייה מוגנת חלק א': הצעת נוהל לבדיקת מערכות תגמיר חלק ב': חקירה ניסויית של התגובה לנגיפה של קירות ייחוס וקירות עם תגמירי פניםחלק א': ד.ינקלבסקי, ס.שוורץ , חלק ב': ד.ינקלבסקי, א.דנציגר, ה.באום1997הנדסת מבנים
360אוטומציה כוללת של תכן ותכנון הבנייה תאור המערכת ובסיס הידע א. ורשסבקי, ר. זקס1997ניהול וכלכלה
359צמנט מעורב אפר פחם משופעל באמצעות בסיס חזקא.כץ1997חומרי בנייה
358תכן עמודים גבוהי תמירות (>90)א.בלוגר1997הנדסת מבנים
357בחינה של איכות אוויר הפנים בבנייני מגורים בישראלי.ממן, ה.ארקין, מ.פציוק, ר.בקר1997תפקוד פיסי
356טיח חוץ בשכבה אחתה.באום, י.סורוקה1997חומרי בנייה
355יציבות סייסמית של מבנים אסימטרייםא.רוטנברג, מ.דה סטפנו1996הנדסת מבנים
354שיקום שיפוץ, או בנייה מחדש? מודל טכנו - כלכליי. שוחט י. רוזנפלד1996ניהול וכלכלה
353בחינת מצב וצפי של צרכי המשק להכשרת כח אדם במקצועות הנדסת תברואהה.ארקין1997תפקוד פיסי
352תכן שגמי בטוןו.יאגוסט, ד.ינקלבסקי1997הנדסת מבנים
351חתכים מרוכבים למיגון, שלב א'א.דנציגר, ד.ינקלבסקי1997הנדסת מבנים
350אנליזת סיכון ונזק של מרחבים מוגנים - שלב א': הנחיות מוקדמות לתכן שלד של מבנה קומות הכוללים פירי מרחבים מוגניםד.ינקלבסקי, ס.שוורץ1997הנדסת מבנים
349תרמו גירסה 2 - חישובים תרמיים לבנייני מגורים, מדריך למשתמשמ.פציוק1996תפקוד פיסי
348התנהגות בניינים וגשרים ברעידת האדמה Northridge ב- 17.1.94 - סקר נזקים ולקחים לבנייה בישראלא.רוטנברג1996הנדסת מבנים
347כשל מבנים נקודות תורפה ודרכי מניעהד.ינקלבסקי, א.הנאור, ע.גלזמן1997הנדסת מבנים
346נזקים לשלד מבנה הנובעים משקיעות דיפרנציאליותד.ינקלבסקי, מ.רייטמן1996הנדסת מבנים
345שימוש במוטות פלדה מצופים כהגנה בפני קורוזיהה.באום1996חומרי בנייה
344חיבורי לולאות לרכיבי בטון טרומייםא.בלוגר, ד.ינקלבסקי1996הנדסת מבנים
343דרישות עמידות אש בבניינים כרך א': דו"ח מסכם שנה ראשונהר.בקר, א.שליגרסקי1996תפקוד פיסי
341פתרונות לריסון הולם בין בניינים סמוכים ברעידת אדמהא.ליבוביץ, א.רוטנברג, ד.ינקלבסקי1996הנדסת מבנים
339דיור מוגן לקשישים - קביעת הנחיות תכנון תפקודיותמ.פציוק1996תפקוד פיסי
338מערכות צמנטיות עם מוספים פולימריים - דו"ח מסכם שנה ראשונהמ.פוטרמן1996חומרי בנייה
337היבטים כלכליים של שימוש במגדלי תמיכה בטפסות לבטון: מודל לקביעת תשומות עבודה בהקמה ופירוק של מגדלי תמיכה גבוהיםא. שפירא, ד. גולדפינגר1996ניהול וכלכלה
336שיפור טיח צמנטי בעזרת סיביםה.באום, י.סורוקה, א.בנטור1996חומרי בנייה
335התנהגות קירות זקפים במבני פלדה קלים בהעמסה אופקיתר.לוי, א.רוטנברג, י.אברהמי1996הנדסת מבנים
334סדיקת מבני בטון מזויין חשופים לקרינת השמש, שלב א'א.בלוגר1996הנדסת מבנים
333רצפות תעשייתיות ומשטחי בטוןמ.בן בסט1996חומרי בנייה
331בחינת עלות תועלת של התקן הישראלי לבידוד תרמי במבנים (ת"י 1045)ה.ארקין, ע.פלד1994תפקוד פיסי
330שיטות חדשניות של בנייה למגורים י. רוזנפלד1996ניהול וכלכלה
329התנהגות קורות פריקסט דרוכות בעקומה אופקית בהתחשבות בדפורמציות רוחביותי.פרוסטיג, נ.רוגוז'ינסקי1996הנדסת מבנים
328בטון קונסטרוקטיבי מאגרגט קל Iא.כץ, מ.בן בסט1996חומרי בנייה
327הערכה טכנו-כלכלית של שימוש במערכות סולריות תרמוסיפוניות לחימום הביתה.ארקין1996תפקוד פיסי
326בקרה סבילה ופעילה של מבנים גבוהים תחת רעידות אדמה: חלק ניסויינ.גלוק1996הנדסת מבנים
325פיתוח שיטות בדיקה לאגרגטי טראצוא.קורין1996חומרי בנייה
324שליטה בעשן שריפות בבנייני מגורים רבי-קומותמ.פורה, ס.טרבוקוב1996תפקוד פיסי
323בקרת עשן בבנייני מגורים - הנחות בסיסיות ודרישות תפקודמ.פורה, ס.טרבוקוב1996תפקוד פיסי
322בקרת עשן בבנייני מגורים - תכנון פתחים בחדרי מדרגות לא מוגניםמ.פורה, ס.טרבוקוב1996תפקוד פיסי
321בקרת עשן בבנייני מגורים, תכנון חדר מדרגות מוגןמ.פורה, ס.טרבוקוב1996תפקוד פיסי
319יישום בטונים בעלי חוזק רגיל וגבוה באימפקט שלב א' - תגובת עיסה צמנטית קשוייה לעמיסה אימפולסיביתד.ינקלבסקי, י.אבנון1996הנדסת מבנים
318שימוש בדודי שמש בישראל, יתרונות וחסרונותה.ארקין1996תפקוד פיסי
317קביעת האיזור האקלימי עבור ישובים שבטיפולמ.הופמן1996תפקוד פיסי
316מקלט פריק מתועש מהיר הקמה, שלבים א', ב'ד.ינקלבסקי, א.זילברברג, א.בלוגר, ס.שוורץ1996הנדסת מבנים
315השפעת השכבה החיצונית הנוצרת על פני בלוק בטון תאי עקב תהליך החיתוך לפני האוטוקלביזציה על חוזק ההידבקות בין הבלוק לבין ציפוי הגמר (דו"ח לשנת 1995)פ.גודלמן1996חומרי בנייה
314אלמנטי בטון דרוך טרומיים - עקרונות תכנוןי.פרוסטיג1996הנדסת מבנים
313ניהול פרוייקטים בבנייה מנקודת מבטו של היזם: חלק ב' - עקרונות תכנון פרוייקטים בתנאי אי-וודאות א. לויפר1996ניהול וכלכלה
312שקיעות דיפרנציאליות במסגרות מבטון מזוייןד.ינקלבסקי, מ.רייטמן1996הנדסה גיאוטכנית
311השפעת המעטפת הבנוייה על תחלופת אוויר בבניינים מבודדיםר.בקר, א.שליגרסקי1996תפקוד פיסי
310יעילות מוספים כתחליף לעובי ולטיב כיסוי הבטון על מוטות הזיון כהגנה בפני קורוזיה בסביבה ימית ים-תיכוניתה.באום, ח.יגרמן, ד.כרמל1996חומרי בנייה
309חומרים מרוכבים בבנייה - בחינת העמידות והקיים של חומרים פלסטיים משורייני סיבים כמוטות זיון לבטוןל.בנק, מ.פוטרמן1996חומרי בנייה
308מעקב שדה ומעבדה לאיפיון הבלייה של חומרים לאיטום גגותמ.פוטרמן, מ.מרטון1996חומרי בנייה
307מטריצות צמנטיות משוריינות בבדיםע.פלד, א.בנטור, ד.ינקלבסקי1996חומרי בנייה
306יישום מערכת מבוססת תיב"ם לייצור פלדת זיון ר. נבון 1996ניהול וכלכלה
303שיפור עמידותו של גבס רגיל קשוי בסביבה מימית, חלק ב'ק.קובלר, א.בנטור1995חומרי בנייה
301התנהגות מבנים אסימטריים ברעידות אדמה - היבטים הקשורים לתקינהא.רוטנברג, מ.דה סטפנו1995הנדסת מבנים
300פיתוח שיטות לאומדן המאמצים והעיבורים המתפתחים במערכות חיפויי.פרוסטיג, ק.קובלר1995חומרי בנייה
299טיח צמנטי משופר - מוספים לטיח, חלק שני: השפעת סוג חול המחצבה ותכולתו על תכונות מלט לטיח חוץה.באום, י.סורוקה, א.בנטור1995חומרי בנייה
296חומרים ושיטות לתיקון ושיפוץ מבנים, השפעת מצב הרקע וספיגותו על חוזק ההידבקות בחומרי בנייה מינרליים דו"ח לשנת 1994-95פ.גולדמן, מ.פוטרמן1995חומרי בנייה
294אופטימיזציה של דפוסי קירור בבנייני משרדיםמ.פציוק, ר.בקר1996תפקוד פיסי
292אופטימיזציה של דפוסי חימוםמ.פציוק, ר.בקר1995תפקוד פיסי
291מדידת מאפיינים של חדירת מזהמיםמ.פורה, ס.טרבוקוב, ש.חסיד1995תפקוד פיסי
290קביעת תכולת הרטיבות האופיינית באלמנטי בנייה בתנאי שירות, שלב ב'ר.בקר, א.שליגרסקי1995תפקוד פיסי
289השפעת טמפרטורה על מוספי עלה.באום, מ.בן בסט1995חומרי בנייה
288בדיקת תכונות של עץ יער בישראלא.קורין1995חומרי בנייה
287תכנון איסטרטגי בחברות בנייה א. ורשבסקי 1995ניהול וכלכלה
286תכן מבנים מרוכבים משולבים בבטון צמנט יצוק במקום, שלב א' + ב'א.בלוגר1995הנדסת מבנים
285טיח צמנטי משופר - מוספים לטיח, חלק ראשון: השפעת החשיפה לתנאי האקלים על חוזק ההידבקות של טיחה.באום, י.סורוקה, א.בנטור1995חומרי בנייה
284מניעת התמוטטות שרשרת במבני עמודיםא.בלוגר, ד.ינקלבסקי, ד.ואל1995הנדסת מבנים
283גיבוש הנחיות תכנון ותקינה למניעת כשלים כתוצאה מהתנגשות מבנים סמוכיםא.ליבוביץ, א.רוטנברג, ד.ינקלבסקי1995הנדסת מבנים
282הגנת קירות המבנה מפני חדירת הרטיבות ע"י חומרים הידרופובייםמ.פוטרמן1995חומרי בנייה
280התנהגות קירות גזירה מבטון מזוייןמ.זק1995הנדסת מבנים
279מערכת לתכנון אריחים אוטומטי, להפקה אוטומטית של נתוני תכנון הביצוע ולביצוע באמצעות רובוט ר. נבון 1995ניהול וכלכלה
278השוואת שיטות לחיפוי קירות חוץ בבנייה י. שוחט1995ניהול וכלכלה
277פיתוח מערכות פנל מרוכבות מפח-בטון כמעטפת ממוגנת, שלב ב'א.הנאור1995הנדסת מבנים
276היבטים כלכליים של תכן רעידות אדמה בתנאים מקומיים, חלק ב': דוח המחקרד. סגל, א. ורשבסקי, י. גליק1995ניהול וכלכלה
274שליטה בעשן שריפות בבניינים עם חדר מדרגות מוגןמ.פורה, ס.טרבוקוב, ש.חסיד1995תפקוד פיסי
273תכן מבנים מרוכבים משולבים בבטון יצוק במקום - שלב ב'א.בלוגר, ל.גולדגפטר1994הנדסת מבנים
272ניתוח עלות-תועלת של תקני ישראל לתכן מבנה (שלב ב')א.קירש1995הנדסת מבנים
270עדכון מטריצת המסה והקשיחות לפי מדידותי.שינמן, ד.חן1994הנדסת מבנים
269חיפוי תקרות וקירות - השלכות טכנולוגיות וכלכליותר.נבון, ד.כרמל, א.בנטור1994חומרי בנייה
269חיפי תקרות וקירות: השלכות טכנולוגיות וכלכליות ר. נבון, א. בנטור, ד. כרמל1994ניהול וכלכלה
267יעילות מוספים כתחליף לעובי ולטיב כיסוי הבטון על מוטות זיון כהגנה בפני קורוזיה בסביבה ימית ים-תיכונית, שנה רביעיתה.באום, ח.יגרמן, ד.כרמל1994חומרי בנייה
266פיתוח ובחינה של פתרונות לגשרים תרמיים מפלדה בקירותר.בקר, ר.מילר1994תפקוד פיסי
265ניהול פרוייקטים בבנייה מנקודת מבטו של היזם: חלק א' - עקרונות וסיפורי הצלחה א. לויפר1994ניהול וכלכלה
264סביבת ידע ממוחשבת: ספריות ממוחשבות של ידע טכנולוגי בבנייהר.אוקסמן1994תפקוד פיסי
263מתרסים אקוסטיים להגנה בפני רעש תחבורהי.קלר1994תפקוד פיסי
262קביעה מהירה של חדירות בטונים לכלורידים בהרכבים שונים, עם או בלי מוספים באמצעות תא חשמלי, שנה שנייהה.באום, ד.כרמל1994חומרי בנייה
261קביעת דרישות תפקוד עבור יחידות דיור המיועדות לאוכלוסיות בעלות דרישות חריגותמ.פציוק1994תפקוד פיסי
260פיתוח מערכות מומחה לתכן טפסות המבוססות על מגדלי תמיכהא. שפירא1994ניהול וכלכלה
258טיח צמנטי משופר: מוספים לטיחה.באום, א.בנטור, י.סורוקה1994חומרי בנייה
257שיפור עמידותו של גבס רגיל קשוי בסביבה מימיתא.בנטור, ק.קובלר, פ.גולדמן1994חומרי בנייה
256חומרים צמנטיים משוריינים לבנייה קלה (שנה שלישית)ה.באום, א.בנטור1994חומרי בנייה
255תכן מערכות עיגוןמ.זק1994הנדסת מבנים
254כיול מערכת ניידת למדידות תרמיות באמצעות "מד זרימת חום" של רכיבי בניינים באתר, במצב תרמי דינמי טבעי, שלב א'מ.הופמן1994תפקוד פיסי
253תגובה סייסמית של בניינים סמוכים - שלב ב'א.ליבוביץ, א.רוטנברג, ד.ינקלבסקי1994הנדסת מבנים
252תכנון וביצוע פרוייקטי בנייה בעזרת מחשב (תיב"ם): מערכת תכנון וייצור ברזל זיון ר. נבון, מ. קופלר, י. רובינוביץ 1994ניהול וכלכלה
251מערכת אוטומטית לתכנון הביצוע של מבנים גבוהים א. ורשבסקי 1994ניהול וכלכלה
250הנחיות לקביעת מרחקים בין משקי הפרדהא.בלוגר1994הנדסת מבנים
249מדריך לחישוב שילובי העומסים לפי ת"י 412 החדשא.בלוגר1994הנדסת מבנים
248רצפה צפה עם מדה דקה - תכונות אקוסטיות ומכניותי.קלר1994תפקוד פיסי
247פיתוח קובץ הנחיות לשיפוט תכניות בינוי עירוניות מותאמות לתנאי האקלים בישראלמ.הופמן וחוקרים1994תפקוד פיסי
246הדמייה של תנועת עשן וחום בבניינים ישראלייםמ.פורה, ס.טרבוקוב, ש.חסיד1994תפקוד פיסי
245פיתוח מערכות פנל מרוכבות מפח-בטון למעטפת ממוגנתא.הנאור1993הנדסת מבנים
244מודלים לחיזוי התנהגות לא אלסטית של מבנים לרעידות אדמהי.שינמן, י.לאונוב1994הנדסת מבנים
243התנהגות מבנה מתקרות שטוחות ברעידות אדמהמ.עדין, ד.ינקלבסקי, ד.פרחי1994הנדסת מבנים
242בדיקות של טיב הבטון במבנה שלבים ב', ג'א.בנטור, ד.כרמל1993חומרי בנייה
240מערכת אוטומטית לתכן ראשוני של מבנים א. ויזל, א. ורשבסקי1994ניהול וכלכלה
239התנהגות מובל תת-קרקעי - שלב ב'א.דנציגר1994הנדסה גיאוטכנית
238הערכת איכות התפקוד בפועל של מחיצות וחיפויי גבס בבנייני מגוריםמ.פציוק1994תפקוד פיסי
237בחינת צרכי הכשרת כח אדם בתחום הנדסת מערכות תברואהה.ארקין1994תפקוד פיסי
236אופטימיזציה של תערובת בטון משוריינת בסיבי פלדה להקטנת רגישות לסדיקהק.קובלר, א.בנטור1994חומרי בנייה
233סקר ובחינה השוואתית של צנרת אינסטלציה סניטרית במבני מגוריםה.ארקין1993תפקוד פיסי
232זיון פלסטי משוריין סיבים למבני בטון דרוכיםי.פרוסטיג1993הנדסת מבנים
231תיעוש עבודות אינסטלציה - שלב ב'ה.ארקין1993תפקוד פיסי
230חקר רעש אינסטלציית מיםי.קלר1993תפקוד פיסי
229תיפקוד של מוספים כימיים בתערובות בטון המכילות אפר פחםד.רבינא1993חומרי בנייה
228מדריך לתכן חתכים לפי חוקת הבטוןא.פיזנטי, מ.עדין1993הנדסת מבנים
227חיבור בשיטה יבשה של רכיבים מבטון מזוייןא. בן ארויו, א.הנאור1993הנדסת מבנים
226תשתית לתקינה בתחום הניהול של עבודות אחזקה א. אלואיל 1993ניהול וכלכלה
225חול גרוס כתחליף לאגרגט דק טבעי לבטוןמ.בן בסט1993חומרי בנייה
224נזק למרצפות מוזאיקה מצמנט בהשפעת חומרי ניקוי - מחקר גישושי.סורוקה, ה.באום1993חומרי בנייה
223אלמנטי חיבור והקשחה במבני פלדה, דו"ח מס' 1 מחבר קורה, עמוד, אלכסוןר.לוי, א.וילנאי, א.רוטנברג1993הנדסת מבנים
222קביעת תכולת הרטיבות האופיינית באלמנטי בנייה בתנאי שירותר.בקר, א.שליגרסקי1993תפקוד פיסי
221הנחיות לחישוב מקורב של צריכת האנרגיה - מדריך למשתמשמ.פציוק1993תפקוד פיסי
219תהליך התכנון של פרוייקטי בנייה, חלק א' ו-ב'א. לוייפר, י. פוקס1993ניהול וכלכלה
218Analysis of Statistically Indeterminate Structures with Account of Stress-strain Relationships of Concrete and SteelM. Zak1993הנדסת מבנים
217קביעת התכונות הדינמיות של מבנים קיימים - שלב ב'י.רוזנטל(ז"ל), ד.ינקלבסקי, מ.עדין, מ.איצקוביץ1994הנדסת מבנים
216אלמנטי מבנה מרוכבים מחומרים חדשים בהנדסה אזרחית, חלק IIי.פרוסטיג1993הנדסת מבנים
215בדיקת כדאיות של רובוט בנייה לעבודות פנים א. ורשבסקי, א. רוזנפלד, א. זייצק1993ניהול וכלכלה
214תיקון וחיזוק של חיבורי עמוד-תקרה שטוחהד.ינקלבסקי, מ.עדין, ד.נ.פרחי1994הנדסת מבנים
213היבטים כלכליים של תכן רעידות אדמה בתנאים מקומיים שלב א'ד. סגל 1993ניהול וכלכלה
211השוואה בין בנייה קלה לקשיחה: יתרונות וחסרונות כלכליים ר. נבון 1992ניהול וכלכלה
210חישוב מקורב של צריכת האנרגיה במבנים למטרות כלכליות: חלק א': פיתוח מודל לחישוב מקורב של צריכת האנרגיה לחימום במבנים חלק ב': השימוש במודל לחישוב האנרגיה לאומדן העלותחלק א': מ.פציוק, חלק ב': א.ורשבסקי, י.ורשבסקי1993תפקוד פיסי
209חומרים צמנטיים משוריינים לבנייה קלה: פיתוח קריטריונים לאיפיון תיפקודו לאורך זמן (שנה שנייה)ה.באום, א.בנטור1993חומרי בנייה
208ייצור תעשייתי של לוחות דקורטיביים מצמנט לציפויי חוץ (ניסויים מקדימים)פ.גולדמן1993חומרי בנייה
207חתכים מרוכבים עם פרופילים דקי דופןא.הנאור1993הנדסת מבנים
206ציפוי והגנה על אבן טבעית ולוחות ציפוי שונים מצמנטפ.גולדמן, מ.פוטרמן1993חומרי בנייה
205התוויית כיווני מחקר בנושא:מערכות אלקטרו-מכניות במבני מגוריםה.ארקין1993תפקוד פיסי
204תכונות אקוסטיות של אלמנטים במבנים עם קונסטרוקציות פלדהי.קלר1993תפקוד פיסי
203פיתוח מערכת ממוחשבת לתכנון ותכן תיפקודי של בניינים, שלבים ב', ג'א.ויזל, ר.בקר1993תפקוד פיסי
202עמידות ותפקוד של צבעי עץ חיצוניים לבנייהמ.פוטרמן1993חומרי בנייה
201קיצור משך הבנייה למגורים 1992 - 1990 א. לויפר, א. שפירא, י. גורן1993ניהול וכלכלה
200עיוותים גבוליים במבניםא.בלוגר1993הנדסת מבנים
199מוספים לבטון כתחליף לעובי כיסוי מוגדל כהגנה בפני קורוזיה, שנה שניה ושלישיתח.יגרמן, ה.באום, ד.כרמל1992-93חומרי בנייה
197תכן מבנים מרוכבים משולבים בבטון יצוק במקוםא.בלוגר1993הנדסת מבנים
196כמויות ועלויות של הקמת מערכות תשתית עירוניותש. זלינגר 1993ניהול וכלכלה
195התנהגות סטטית ודינמית של מובל תת-קרקעי דו"ח מסכם, שלב א'א.דנציגר1993הנדסת מבנים
195התנהגות סטטית ודינמית של מובל תת-קרקעי דו"ח מסכם, שלב א'א.דנציגר1993הנדסה גיאוטכנית
194פיתוח מערכת ממוחשבת לתכנון ותכן תיפקודי של בניינים, שלב א', כרך א' + ב'א.ויזל, ר.בקר1993תפקוד פיסי
193קביעה מהירה של חדירות בטונים לכלורידים בהרכבים שונים עם או בלי מוספיםה.באום, ד.כרמל1992חומרי בנייה
192תחזוקה וחידוש ציפויי קיר חיצוניים של מבנים ישנים, שלב ב'פ.גולדמן, י.סורוקה1992חומרי בנייה
191הדמייה של תנועת עשן וחום בבניינים ישראלייםמ.פורה, ס.טרבוקוב, ש.חסיד1992תפקוד פיסי
189מערכות תקרת בטון מרוכבות עם שלד פלדה (קורות מובלעות)א.הנאור1992הנדסת מבנים
188איפיון התכונות של עץ לשימושים הנדסייםא.קורין1992חומרי בנייה
187ניתוחי עלות/תועלת של תקני ישראל לתכן מבנים, שלב א'א.קירש1992הנדסת מבנים
186תהליך תכנון הביצוע ותוצריו שלב א': נסיון של חברות מצויינות א. לוייפר, א. שפירא, ד. קואינקה-זאל1992ניהול וכלכלה
185מעקב אחר תשומות וטכנולוגיות בבנייה החדשה ר. נבון , א. גולדמן, ח. בל1992ניהול וכלכלה
184מקלט קבע מתועש מהיר הקמה, שלבים א', ב'ד.ינקלבסקי, א.בלוגר, ס.שוורץ, א.זילברברג, ח.ארגמן1992הנדסת מבנים
183סקירה לקראת הכנת התקן הישראלי למבני פלדה בנושא פרופילים מכופפים בקרפ.סיגל, א.וילנאי, ר.לוי1992הנדסת מבנים
182השפעת תכונות חומרי הבנייה על הבטיחות בזמן שריפה, שלב א', סקר ספרותר.בקר, ע.זיצ'ק1992תפקוד פיסי
181מעקב אחרי המצב התרמי בדירות מגורים שנבנות לפי התקן החדש ת"י 1045ר.בקר, מ.פציוק1992תפקוד פיסי
180פיתוח שיטת בדיקה לקביעת רגישותם של חומרים צמנטיים לסדיקהא.בנטור, ק.קובלר, י.סיקולר1992חומרי בנייה
179בחינה כלכלית של תקני בנייה ח. ארגמן 1992ניהול וכלכלה
177שיפור הפריון באתרי בנייה ע"י שכלול העגורן י. רוזנפלד, ש. חזון 1992ניהול וכלכלה
176חומרים צמנטיים משוריינים לבנייה קלה: פיתוח בדיקות וקריטריונים לאיפיון תפקודם לאורך זמן (שנה שלישית)א.בנטור, ה.באום1994חומרי בנייה
175השפעת השימוש באפר-פחם כתחליף לחלק מהצמנט בבטון על ההצטמקות בייבוש, עומק הקרבונציה והחוזק בתנאי אקלים חם ויבשח.יגרמן, ד.רבינא1990חומרי בנייה
174תכנון סטטי ודינמי של מבנים רבי קומותד.יצחקי, מ.עדין1992הנדסת מבנים
172השוואת שיטת הבדיקה החישובית של ההתנגדות התרמית של קירות בני עם תוצאות מבדיקות מעבדהר.בקר1992תפקוד פיסי
171ייצור של בטון מתפלס: הנחיות לייצור ולביצוע של משטחים מישורייםא.בנטור1992חומרי בנייה
170חומרים צמנטיים משוריינים בסיבים לבנייה קלה - פיתוח בדיקות וקריטריונים לאיפיון תפקודם לאורך זמןה.באום, א.בנטור1992חומרי בנייה
169תרומת הקירות לתגובת המבנה המוטרח ברעידות אדמה, שלב א'י.גליק, מ.עדין, מ.גלוק1993הנדסת מבנים
168חיזוי התפקוד והקיימות של אגרגטי טרצוא.קורין1992חומרי בנייה
165שיפור הפריון באתרי בנייה ע"פ הגישה היפנית של "חוגי איכות"י. רוזנפלד1992ניהול וכלכלה
164בנייה מזורזת לעולים -הדרישה לכוח אדםי. רוזנפלד1992ניהול וכלכלה
163זיהוי ואיפיון נזקים במבניםי.שינמן1992הנדסת מבנים
162תיעוש עבודות אינסטלציהח.ארגמן, ה.ארקין1992תפקוד פיסי
161הנחיות כלליות לתכן מבניםא.בלוגר1992הנדסת מבנים
159התנהגות מחזורית של צמתי קורה-עמוד מבטון מזויין מתוקנים באפוקסימ.עדין, ד.ינקלבסקי, ד.פרחי1992הנדסת מבנים
158התנהגות של אלמנטי בטון חזק עם סיבים מכווניםי.פרוסטיג, א.וילנאי, י.שינמן1992הנדסת מבנים
157פרוייקט הקורוזיה של מוטות זיון בבטון בסביבה ימית: מעקב אחר התחלת הקורוזיה של מוטות זיון, דוחות מס' 5 ו-6ח.יגרמן, ד.כרמל, ה.באום1992חומרי בנייה
156התנהגות צמתים במסגרת בטון מזויין בהטרחת רעידת אדמה, שלב ב'ד.ינקלבסקי, מ.עדין1992הנדסת מבנים
155תקרות אקוסטיות הנחיות לתכנון וביצוע בבנייה ציבוריתי.קלר1991תפקוד פיסי
154מבנים בכפיפה העשויים בטון חזק (עד 120) שלב ב'א.בלוגר, ב.קרטוז1992הנדסת מבנים
153בחינה כלכלית הנדסית של מבנים עם שלד פלדה, שלב א' א. אלואיל, ח. בל 1992ניהול וכלכלה
152הנחיות התכן למניעת התמוטטות שרשרת, שלב א'א.בלוגר, ד.ול1991הנדסת מבנים
151תכנון ביצוע רובוטי של מבנה ח. ארגמן, א. ורשבסקי 1991ניהול וכלכלה
150השימוש במערכות בדידות לבקרת רעידות מבנים הנפעלים לעומס דינמיג.רוזנהויז, ע.וייץ, ג.קון1992הנדסת מבנים
149בדיקות של טיב הבטון במבנה - דו"ח מסכם שנה א'א.בנטור, ח.יגרמן, ד.כרמל1991חומרי בנייה
148שיפור המשיכות של בטונים בעלי חוזק גבוהא.בנטור, ר.בלום1990חומרי בנייה
147היבטים הנדסיים של בנייה מהירה מפלדה למגוריםא.הנאור1991הנדסת מבנים
146קורות פחים חלק I - קריסה של פחים דקים (דוחות ביניים 1 ו-2)א.רוטנברג, א.בן ישי, י.ברדיצ'בסקי1990הנדסת מבנים
145שימוש בברגים דרוכים לחיבור רכיבים טרומיים מבטון מזוייןא.הנאור, א.בן ארויו1991הנדסת מבנים
144הגורמים המשפיעים על חדירת כלורידים ועל עומק הקרבונציהח.יגרמן, ד.כרמל1991חומרי בנייה
142השפעת תנאי האשפרה על חוזקם של גופי בדיקה מבטון בגודל שונהי.סורוקה, ה.באום1991חומרי בנייה
140הנחיות תכנון אקלימי תוך חיסכון מירבי באנרגיה של בנייני בתי מלון, דו"ח מס' 12, 13, 14, 15, 16מ.הופמן, מ.גדעון, ד.משאלי1991תפקוד פיסי
137קורות פחים - תוספת לפרק 7 של ת"י 1225: חוקת מבני פלדהא.רוטנברג, י.ברדיצ'בסקי1991הנדסת מבנים
136פרוייקט הקורוזיה של מוטות זיון בבטון בסביבה ימית בישראל, המשך מעקב אחר התחלת הקורוזיה של מוטות זיוןח.יגרמן, ה.באום, ד.כרמל1991חומרי בנייה
135רובוט בנייה לביצוע עבודות פנים י. רוזנפלד, א. ורשבסקי, י. שוחט, י. זיצ'ק1991-92ניהול וכלכלה
134דריכה באמצעות כבלים לא מודבקים של מבני בטוןי.פרוסטיג, א.וילנאי, י.שינמן1991הנדסת מבנים
133הגורמים המשפיעים על הסדיקה בטיח חוץ - שלב ב'י.סורוקה, ה.באום1991חומרי בנייה
132אתר ניסוייח. ארגמן1991ניהול וכלכלה
131קיצור משך הבנייה למגורים איתור גורמי עיכוב מרכזיים -חלק א' א. לויפר, א. שפירא, י. גורן 1991ניהול וכלכלה
130תגובה סייסמית של בניינים סמוכים והשפעות אסימטריה, שלב א'א.ליבוביץ, א.רוטנברג, ד.ינקלבסקי1991הנדסת מבנים
129השפעת הכלונסאות על התנהגות מבנה העמוס בכוחות אופקיים, שלב ב', אפקט העמוד הקצרמ.עדין, י.גליק, י.באסם, א.ליבוביץ1991הנדסת מבנים
127תכן מבנים לרעידות אדמה - הצעה לתקןי.גליק, מ.עדין1991הנדסת מבנים
126בדיקת כדאיות השימוש במצנני מדבר מול השימוש במזגני אוויר בעיר אילתה.ארקין1991תפקוד פיסי
125מוספים לבטון כתחליף לעובי כיסוי מוגדל כהגנה בפני קורוזיה, שנה ראשונהח.יגרמן, ה.באום, ד.כרמל1991חומרי בנייה
120שיטות מקורבות לתכן מבניםא.קירש1991הנדסת מבנים
118רוויזיה של חוקת הבטון ת"י 466 (שלב ו')מ.רייס1991הנדסת מבנים
117קירות אבן עם גב בטוןי.רוזנטל1991הנדסת מבנים
116תכונות בטון טרי וחוזק בלחיצה של בטונים עם מוספים מינרליים - אפר-פחם וסיגים מתנורים רמיםד.רבינא1990חומרי בנייה
115רצפות יצוקות - פיתוח ואיפיון של רצפות מתפלסות מעצמןמ.פוטרמן, א.בנטור1991חומרי בנייה
112סקר אגפי אחזקה במוסדות ציבור שונים א. אלואיל 1990ניהול וכלכלה
111הנחיות ונתונים לניהול ותיקצוב עבודות אחזקה בבנייהא. אלואיל1990ניהול וכלכלה
109מרכז מידע ממוחשב לענף הבנייה חלק א': סקר מרכזי מידעא. שפירא, ש. זלינגר, ד. אלתרמן1991ניהול וכלכלה
108תשתית לבדיקות ומפרט עבור חיפויים חיצוניים מאריחים מודבקים על גבי קירות חוץא.בנטור, ר.בקר, ע.זיצ'ק1990חומרי בנייה
107תכונות צמנט ובטון עם סיגים מתנורים רמיםד.רבינא1990חומרי בנייה
106תחזוקה וחידוש ציפויי קיר חיצוניים של מבנים ישנים (שנה ראשונה)א.גולדמן, מ.פוטרמן1990חומרי בנייה
104מכניזם הסדיקה של בטון ובטון מזויין שלב א' - חלק 2ד.ינקלבסקי, א.ליבוביץ, י.גולצקי1990הנדסת מבנים
103הנחיות לתכן קירות טרומים המשולבים בשלד יצוק באתרא.בלוגר1990הנדסת מבנים
102מכניזם הסדיקה של בטון ובטון מזויין שלב א' - חלק 1ד.ינקלבסקי, א.ליבוביץ, י.גולצקי1990הנדסת מבנים
101הידבקות ועיגון של מוטות פלדה לבטון שלב א', חלק 1ד.ינקלבסקי, א.ליבוביץ1990הנדסת מבנים
100השפעת גורמים מבניים על יעילות השימוש באנרגיה בדפוסי חימום שונים - סופיר.בקר, מ.פציוק1990תפקוד פיסי
99יישום תורת הסדקים בבטוןי.גולצקי1990הנדסת מבנים
97תחומי מובנות דיבור בחדרים עם חלונות פתוחים החשופים למקורות רעש חיצונייםג.רוזנהויז1990תפקוד פיסי
96שיטות בנייה לאוטומציה - הקמת קיר בבנייה יבשה מבלוקים משתלביםא.בנטור, מ.פוטרמן1990חומרי בנייה
95מבנים בכפיפה העשויים בטון חזק (שלב א')א.בלוגר1990הנדסת מבנים
94אלמנטי מבנה מרוכבים מחומרים חדשים בהנדסה אזרחיתי.פרוסטיג, י.שינמן, א.וילנאי1990הנדסת מבנים
93אוטומציה של עגורנים באתר בנייה י. רוזנפלד1990ניהול וכלכלה
91ייצור חול מאבן גרוסה כאגרגט דק לבטוןמ.בן בסט1990חומרי בנייה
90פיתוח מערכת מומחה לתכנון התקדמות העבודה בפרויקטים של בנייה מחזורית א. פשקובצקי, א. ורשבסקי 1990ניהול וכלכלה
88השפעת דפוסי חימום על בעיות עיבוי בדירות מגוריםר.בקר, ר.מילר1990תפקוד פיסי
87הגורמים המשפיעים על הסדיקה בטיח חוץ - שלב א'י.סורוקה, ה.באום1990חומרי בנייה
86קיימות של טיח חוץ בסביבה ימית דו"ח לשנת 1988-9י.סורוקה, ד.כרמל1990חומרי בנייה
85תכנון תקרות ומחיצות נגד רעשי.קלר1990תפקוד פיסי
74פיתוח דלת כניסה אקוסטית לדירות בבתי מגוריםי.קלר1988תפקוד פיסי
68שיפור תכונות אקוסטיות של רצפות קונבנציונליותי.קלר1989תפקוד פיסי