חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה

הפעילות במחלקה זו מתפרשת על פני תחומים רבים ומגוונים: טכנולוגית בטון, חומרים צמנטיים מתקדמים, חומרים פולימריים, בנייה בת קיימא ומחזור בבנייה, קרינה בבניני מגורים וראדון, מעבר אויר חום ומסה בבניינים, אנרגיה בבניינים, אקלים פנים בבניינים, תפקוד בניינים אינטגראלי, שיטות מתקדמות לאפיון חומרי בנייה.

להלן דוגמאות לתחומי מחקרים שמתבצעים או שבוצעו לאחרונה:

 • ננו- ומיקרו-מתקנים לניטור מבנים חכמים ואינטראקטיביים
 • ניצול פסולות בנייה ותעשייה
 • קיים וסדיקה של בטון ומערכות צמנטיות מיוחדות
 • בטונים מיוחדים: בטון מצטופף מעצמו (SCC), בטון בעל חוזק נמוך מבוקר (בחנ”מ), בטון בעל חוזק גבוה במיוחד, בטון עם ננו-תוספים
 • חומרים מרוכבים עם מטריצות צמנטיות משוריינות בסיבים ובדים
 • מוצרי גבס ואבן טבעית בעלי תכונות מיוחדות
 • דבקים פולימרים מתקדמים
 • קרינת גמא וגז רדון בבנייני מגורים בישראל
 • תפקוד כולל ואיכות הבנייה
 • בנייה בת-קיימא ואנרגיה בבניינים
 • תפקוד היגרו-תרמי של בניינים
 • נוחות תרמית ואיכות אוויר הפנים