test mabadot

המחקר הניסויי של חוקרי המכון הלאומי לחקר הבנייה מתבצע במערך המעבדתי של המכון, הכולל אולם ניסויים גדול ומספר מעבדות ייעודיות. חלק ניכר של הציוד במעבדות אלה הוא ייחודי ומשרת גם את התעשייה, ובעיקר את תעשיות הבנייה, לצורך ביצוע בדיקות וניסויים שאין אפשרות לבצעם במעבדות הבדיקה הרגילות. הדו"ח הנמסר למזמין כולל תיאור מפורט של הבדיקה/ניסוי, ופירוט מלא של התוצאות שהתקבלו. המכון הלאומי לחקר הבנייה אינו עוסק בבדיקות התאמה לתקן, ואינו נותן שירותי בדיקה שגרתיים (למשל לצורך בקרת איכות וכד'), שניתן לבצעם במעבדה אחרת. כמו כן, המכון הלאומי לחקר הבנייה אינו מעניק תעודות התאמה לתקן או למפרט, או חוות דעת.

המעבדות העיקריות של המכון הן:

אולם הניסויים ומעבדת מבנים

מעבדה לאימפקט

מעבדה לחומרי בנייה


מעבדה לתפקוד תרמי/אנרגטי

מעבדה לבטיחות קרינה בבניינים

מעבדה לבנייה וירטואלית ע"ש ססקין

 

הועידה הישראלית לתיעוש וחדשנות הבנייה:
מנוף לקיצור משך הביצוע, הגברת האיכות, הבטיחות והיעילות
תתקיים השנה ביום ראשון, 28.05.2017 באיגוד המהנדסים, פתח-תקווה.

 

http://nbri.net.technion.ac.il/files/2015/02/eng.gif