ספרים ומדריכים

מדריכים וספרים שנכתבו על ידי חוקרי המכון ניתן לרכוש באמצעות טופס הרכישה בלבד. מחיר כל דו"ח נקוב בקטלוג המדריכים והספרים, וכולל דמי משלוח ומע"מ. למספר ספרים, המשמשים גם כספרי לימוד, ניתנת הנחה לסטודנטים, כמפורט בקטלוג. סטודנטים הרוכשים ספרי לימוד חייבים לצרף העתק סרוק של תעודת הסטודנט על מנת לזכות בהנחה המגיעה להם. את הטופס (בצירוף המסמכים הנלווים לפי הצורך) יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: nbri@tx.technion.ac.il , או בפקס למספר: 04-8324534.

יצא פרסום מיוחד של "מדיניות לאומית בתחום הבנייה" בהשתתפות המכון הלאומי לחקר הבנייה וגורמים נוספים בטכניון (ניתן להורדה)

קטלוג ספרים ומדריכים                        טופס רכישת ספרים ומדריכים