פעילות מקצועית

המכון מקדם ידע מבוסס מחקר, התורם לשיפור האיכות, הבטיחות והקיימות של המרחב הבנוי, ולקידום וייעול של תהליכי הבנייה. המכון מהווה מרכז לאומי בתחומי המחקר, הפיתוח והכשרת כוח אדם מחקרי בתחומי הבנייה. המטרות העיקריות של מחקרי המכון הן העמקת הידע הבסיסי והיישומי בתחומי הבנייה, פיתוח דינמי ושוטף של תשתית ידע ברמה בינלאומית הדרושה לענף בנייה מודרני ומעודכן, והפצת הידע המצטבר לציבור המקצועי בישראל.

לצד המחקר חברי המכון פעילים באופן שוטף במגוון פעילויות מקצועיות, הכוללות תקינה, ארגונים מקצועיים בארץ ובעולם, וועדות ממלכתיות וציבוריות, ופעילות בינלאומית.

מכלול פעילויות המכון מעמיק ומבסס את הידע העיוני והמעשי בתחומי התכן, התפקוד, החומרים, הטכנולוגיות והניהול, ומעמידו לרשות ענף הבנייה, על מנת לסייע בקידומו ולהבטיח שפעילותו תישען על כלים וטכנולוגיות בעלי בסיס מדעי מוצק ומוכח.