ניהול וכלכלת הבנייה

לחברי המחלקה ניסיון עשיר וידע רחב במגוון נושאים במחקר בהנדסת הבנייה, ניהול הבנייה, וכלכלת הבנייה, אך המחלקה מתמחה במיוחד בסוגיות המרכזיות בענף הבנייה הישראלי והבינלאומי: התייעלות מתמדת בבנייה על בסיס חקר תהליכי ניהול וייצור; הצלת חיי עובדי בניין על ידי חקר הבטיחות בבנייה; קידום טכנולוגי במערכות מידע ובמערכות מיכון לביצוע; איכות הבנייה ועלויות אי-איכות למשק; היערכות לקראת והתמודדות לאחר רעידות אדמה.

למחלקה הסכם שיתוף פעולה במחקר עם ה- BIM Research Center של Huazhong University of Science and Technology (HUST) בעיר ווהן, מחוז הביי, סין. במחלקה מתבצעים מחקרים חדשניים גם בזכות שיתופי פעולה עם חוקרים אחרים בטכניון, בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ומחוצה לה. סריקות לייזר קרקעיות, למשל, מנוצלות גם במחקר בתחום בטיחות העבודה בעגורנים וגם במחקר במעבדה לבנייה וירטואלית בנושא הערכת נזקים ופעולות הצלה וחילוץ לאחר רעידת אדמה.

תחומי המחקר העיקריים במחלקה כוללים:

  •       ניהול פרויקטים
  •         בטיחות בבנייה
  •         כלכלת הבנייה
  •        מידול מידע בניין (BIM)
  •        Lean Construction
  •        איכות הבנייה ועלויות אי-איכות
  •        מיכון בבנייה