הנדסת מבנים

המחקר במסגרת המחלקה להנדסת מבנים מקיף הן תחומים קלאסיים והן חדשניים ומשלב מחקרים ניסויים ותאורטיים. חוקרי המכון במחלקה זו עוסקים בהתנהגות מבנים ורכיביהם בעומסים סטטיים ודינמיים, ונלמדת התנהגות מבנים ותגובתם לעומסים קיצוניים כגון רוח, רעידות אדמה, ואימפקט (במבני מגן). נחקרת ההתנהגות של מבנים תת-קרקעיים בעומסים "רגילים" ובעומסים קיצוניים, ובנוסף נערכים מחקרים בתחום של חיזוק ושידרוג מבנים קיימים.

במחקר הניסויי בולט השימוש במתקני ניסוי ייחודיים, המאפשרים בקרה במהלך הניסוי בצד מדידות מפורטות של התופעות הנחקרות. ביצוע הניסויים מלווה על-ידי צוות טכני ייעודי המיומן בהכנה מקצועית ומבוקרת של מדגמי הניסוי, ובהכנת הניסוי והרצתו.

תחומי המחקר כוללים:

 • מבנים ורכיבי מבנה מבטון מזוין
 • הנדסת רעידות אדמה
 • חיזוק ושידרוג מבנים
 • זיהוי נזקים מבניים
 • מבני מגן
 • כשל בשרשרת
 • בטון דרוך
 • מבני פלדה
 • ניטור מבנים
 • מבנים תת-קרקעיים
 • אופטימיזציה של מבנים
 • מבנים נבונים
 • מבנים פיאוזואלקטריים