הנדסה גיאוטכנית

המחקר במסגרת הנדסה גיאוטכנית מתבצע, בעיקר, במעבדות לגיאוטכניקה הממוקמות בבניין מאורברגר, ובשדה. המחקרים כוללים נושאים תאורטיים בסיסיים, ניסויים ויישומיים, ומכסים את תחום הגיאוטכנולוגיה. המעבדות מצוידות במכשור לביצוע הבדיקות הגיאוטכניות הקלסיות (כגון מיון, הידוק, קונסולידציה, גזירה – מרחבית, ישירה, פשוטה, ומשתיירת), גזירת קרקע בהעמסת פיתול  מחזורית, בדיקות למכניקת סלע, וכוללות מתקנים לחקירת אינטראקציה בין מבנים לקרקע, ומערכות למעקב תזוזות ע"י סיבים אופטיים.

דוגמאות לתחומי מחקרים שמתבצעים או שבוצעו לאחרונה :

  • השפעות של מנהור תת-קרקעי על פני הקרקע ומבנים קיימים
  • תגובת אתר בזמן רעידות אדמה ועדכון התקן הישראלי
  • שימוש במודלים פיסיים ואנליטיים לבדיקת התנהגות כלונסאות בהעמסה סטטית וברעידות אדמה
  • חקירת התפתחות תופעת ההתנזלות בחול רווי בהעמסה סיסמית
  • פיתוח גישות רציונליות לתכנון קירות מקרקע משוריינת
  • פיתוח תאי לחץ למדידה אמינה של מאמצים בתוך הקרקע, ובאינטראקציה קרקע-מבנה
  • המכניקה של קרקעות בלתי רוויות
  • השימוש בסיבים אופטיים לחישה של תזוזות קרקע עקב מנהור