דוחות מחקר

דוחות המחקר של המכון כוללים תיאור מפורט של כל מחקר, כולל סקר ספרות מקיף, הנחות הבסיס, מטרות המחקר, שיטת המחקר, תוכנית העבודה שבוצעה במהלך תקופת המחקר הספציפי, תוצאות וממצאי המחקר, דיון וניתוח הממצאים, מסקנות, הבהרה של מגבלות וסוגיות חדשות שצפו ועלו במהלך המחקר, וכן המלצות להמשך מחקר ובירור סוגיות שנותרו עדיין בלתי פתורות.

קטלוג המחקרים של המכון כולל רשימה מעודכנת של דוחות המחקר החל משנת 1990, ממוינים לפי מחלקות ונושאים.

דוחות מחקר שהופקו החל משנת 2011 זמינים לציבור כקבצי pdf, וניתן להורידם בחינם מתוך הקטלוג.

כמו כן אפשר לרכוש חוברות מודפסות של דוחות אלה, וכן דוחות מחקר משנים מוקדמות יותר באמצעות טופס הרכישה אותו יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: nbri@technion.ac.il , או בפקס ל: 04-8324534. מחיר כל דו"ח הוא 60 ₪ כולל דמי משלוח ומע"מ.

קטלוג המחקרים                       טופס רכישת דוחות מחקר

לסקירת המחקרים שהסתיימו ופורסמו באפשרותך לפנות לתקצירי המחקרים, המתמצתים את עיקרי המחקר וממצאיו, ומאפשרים לאתר ביתר קלות מהם המחקרים המעניינים אותך.