ברכות לד"ר יורי קרינסקי על קבלת הצטיינות יחידתית!

ברכות חמות ומזל טוב לד"ר יורי קרינסקי על קבלת אות הצטיינות יחידתית ממוסד הטכניון!
כולנו מעריכים את עבודתך ופועלך!

Congratulations to Dr. Yuri Karinski on receiving the Technion excellence prize!
We all appreciate your work!

יורי אות הצטיינות