פורסם דו"ח מחקר סופי בנושא "אסטרטגיה למינוף תוכנית "תכנן ובנה" לקידום תיעוש הבנייה ואיכות החיים בישראל" מאתפרופ"ח יחיאל רוזנפלד, ד"ר חנן בן-עוז, שרי ברד תורגמן MSc

דו"ח מחקר סופי בנושא "אסטרטגיה למינוף תוכנית "תכנן ובנה" לקידום תיעוש הבנייה ואיכות החיים בישראל" מאתפרופ"ח יחיאל רוזנפלד, ד"ר חנן בן-עוז, שרי ברד תורגמן MSc – המכון הלאומי לחקר הבנייה פורסם – מוזמנים להוריד את תקציר המחקר ואת המחקר המלא מהקישור המצורף:  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research_tachnen_uvne