קטלוג ספרים ומדריכים

מדריכים
מס' קטלוגישם המדריךחוקריםשנה מחירתחום
463התמוטטות אולם שמחות "ורסאי" – איזור תעשייהתלפיות, ירושלים – דו"ח ועדת החקירה ההנדסית (שני כרכים)פרוסטיג, י., שוורץ, ס., הנאור, א2001240 ₪
440מדריך לתכן מערכות מבנים מפרופילים דקי דופן מעוצבים בקרהנאור,א., ברדיצ'בסקי, י., רוטנברג, א.2001120 ₪ מבנים
305מבוא למבנים: יסודות תכן והתנהגות מבנים (מהדורה שנייה)הנאור, א.199960 ₪מבנים
401מדריך לתכן מבנים לרעידות אדמה, כרך ג'פרידמן, ס1998100 ₪מבנים
400מדריך לתכן מבנים לרעידות אדמה, כרך ב'לויתן, א., ליבוביץ, א., שוורץ, ס.1998100 ₪מבנים
297מדריך למבני פלדה - דוגמאות מספריות ועזרי חישוב לפי חוקת מבנה הפלדה (ת"י 1225 חלק 1) (מהדורה מתוקנת)רוטנברג, א., ליבוביץ, א.199775 ₪מבנים
342מדריך לתיקון וחיזוק מבנים באמצעות אפוקסיפרחי, ד., ינקלבסקי, ד., עדין, מ.199650 ₪מבנים
304מדריך למערכות מתועשות של סריגים מרחבייםהנאור, א.199660 ₪מבנים
298מדריך לתכן מבנים לרעידות אדמה לפי ת"י 413, 1995, כרך א'עורך: גליק, י.1995100 ₪מבנים
293מדריך לתכן רכיבים מפרופילים דקי דופן מעוצבים בקרהנאור, א., ברדיצ'בסקי, י., רוטנברג, א.1995120 ₪מבנים
234תכן מבנים לרעידות אדמה, חלק ב' (דוגמאות חישוב)עורך: גליק, י.199360 ₪ *מבנים
127תכן מבנים לרעידות אדמה, חלק א'עורך: גליק, י.199160 ₪ *מבנים
190מדריך לתכן מערכות תקרה מרוכבות עם שלד פלדההנאור, א., ברדיצ'בסקי, י.1992120 ₪מבנים
430קטלוג סיווג אש של חומרי בנייה דליקים (עפ"י ת"י 755) והתאמתם לדרישות ת"י 921200060 ₪חומרי בנייה
405מדריך לביצוע עבודות טיחבאום, ה., בן-בסט, מ.199970 ₪חומרי בנייה
399חומרים פלסטיים בבנייה, חלק ב'פוטרמן, מ.199850 ₪חומרי בנייה
332חומרים פלסטיים בבנייה, חלק א'פוטרמן, מ.199650 ₪חומרי בנייה
275חישוב כמויות של עבודות בנייהסורוקה, י199545 ₪חומרי בנייה
138מדריך: בטונים ולוחות צמנטיים משוריינים בסיבים: חומרים מסורתיים וחומרים חדשיםבנטור, א.199150 ₪חומרי בנייה
92חומרי בנייה - תכונות ושימושים חלק שני: טכנולוגיה של בטוןסורוקה, י1990100 ₪חומרי בנייה
35חומרי בנייה - תכונות ושימושים חלק ראשון: חומרי מליטה, מלט ובטוןסורוקה, י1989100 ₪חומרי בנייה
חומרים צמנטיים מרוכבים משוריינים בסיבים (באנגלית)בנטור, א., מינדס, א.1990*חומרי בנייה
ניהול סימולטני: ניהול פרוייקטים בסביבה דינמית (באנגלית)לויפר, א.1996*ניהול וביצוע
241קטלוג פרטים אופייניים לבנייה עם שלד מעץ ומפלדהבקר, ר., בהשתתפות יורוביץ, ב., זהראנו, ז.1993100 ₪ניהול וביצוע
235בדיקת כדאיות של פרוייקטים הנדסייםורשבסקי, א.1993100 ₪ניהול וביצוע
220מדריך לתכנון הביצוע של פרוייקטי בנייהלויפר, א., ורשבסקי, א., רוזנפלד, י., נבון, ר.1992100 ₪ניהול וביצוע
תיעוש ורובוטיקה בבנייה (באנגלית)ורשבסקי, א.1990*ניהול וביצוע
33ציוד בנייהזלינגר, ש., שפירא, א.1988כל ארבעת החלקים - 150 ש"חניהול וביצוע
33אחלק א': ציוד לייצור בטוןזלינגר, ש., שפירא, א.198850 ₪ניהול וביצוע
33בחלק ב': ציוד תובלהזלינגר, ש., שפירא, א.198860 ₪ניהול וביצוע
33ג חלק ג': טפסות ופיגומיםזלינגר, ש., שפירא, א.198860 ₪ניהול וביצוע
33דחלק ד': ציוד לעבודות עפרזלינגר, ש., שפירא, א.198850 ₪ניהול וביצוע
32מדריך לביצוע עבודות בנייהלויפר, א.1988150 ₪ניהול וביצוע
111הנחיות ונתונים לניהול ותיקצוב עבודות אחזקה במבניםאלואיל, א.199140 ₪אחזקה
271בניינים אינטליגנטייםארקין, ה., בקר, ר., פציוק, מ199450 ₪תיפקוד פיסי של בניינים
212מדריך לתכן אקוסטי של אלמנטי בנייה - קירות, מחיצות ומערכות רצפה-תקרהקלר, י199260 ₪תיפקוד פיסי של בניינים
160פתרונות אקוסטיים של מערכות רצפה-תקרה בשיטות ריצוף מתקדמות ללא חולקלר, י199245 ₪תיפקוד פיסי של בניינים
110הנחיות לדרישות האיכות האקוסטית לחיפויי ריצוףקלר, י199145 ₪תיפקוד פיסי של בניינים
89פתרונות לבידוד תרמי של אלמנטי מעטפת בבנייני מגורים (על פי דרישות התקן הישראלי בקר, ר., הופמן, מ., לוין, י., הורן, ט יגרמן, ח.1990120 ₪תיפקוד פיסי של בניינים
340תקצירי מחקרים לקרן הצמנט קובץ מס' 3. 1991-1995ערך: יואב רקטור199670 ₪תקצירי מחקרים
320בשדה הבנייה: מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1995199640 ₪תקצירי מחקרים
295מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1994199540 ₪תקצירי מחקרים
268מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1993199440 ₪תקצירי מחקרים
מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1992199340 ₪תקצירי מחקרים
מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1991199340 ₪תקצירי מחקרים
מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1990199140 ₪תקצירי מחקרים
מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1989199140 ₪תקצירי מחקרים
מבחר מחקרים שבוצעו במכון הלאומי לחקר הבנייה - 1988199140 ₪תקצירי מחקרים
ASpecialty Symposium on SRIB D. Yankelevsky 1996150 ₪proceedings
BApplications of the performance Concept in Building Vol. 1 + Vol. 2R. Becker M. Paciuk1996420 ₪proceedings
CStrategic planning in ConstructionA. Warszawski, R. Navon1994350 ₪proceedings

* לא ניתן לרכישה במכון הלאומי לחקר הבנייה, אך ניתן לעיון בספריית הפקולטה להנדסה
אזרחית וסביבתית