פרויקט ראדון

רמות גבוהות של ריכוז הראדון בבניינים (מעביר לסעיף "מידע כללי עבור גז ראדון" ) מעלות סיכוי לחלות בסרטן ריאות. מכוון שניתן לשלות בריכוז גז ראדון בתוך חלל המבנה, במדינות רבות, כולל בישראל, הוטלו מגבלות עבור רמת ריכוזו במבני מגורים, ציבור ותעשייה. על מנת להסדיר את רמת הריכוז של ראדון, מתפתחות שיטות ומכשירים חדשים לבדיקה במבנים קיימים וחדשים. יחסית לאחרונה, גורם ראדון נלקח בחשבון בתכנון ובנייה של מבנים. כדי להבטיח את רמת הבטיחות מפני הקרינה בבניין, נשתמש במידע עבור ריכוז ראדון בקרקע באתר הבנייה והן על תכולת הקרינה של חומרי בנייה.

רמות גבוהות של ריכוז הרדון בבניינים מגבירים את הסיכון לקבלת סרטן .  כאשר מדובר במבנים קיימים עם ריכוז גבוה פעילות להורדת רמת הריכוז נקראים "מיטיגציה" (עבור סעיף על עקרונות של הפחתת ריכוז הראדון בבניינים).

מחלקת חומרי בנייה, תפקוד וטכנולוגיה במכון הלאומי לחקר הבנייה (NBRI) התחילה פרויקט ראדון הבינלאומי בשנת 2018. מטרתו העיקרית של הפרויקט היא לבחון את תלות בין טווח רחב של תוצאות המדידות במבנים שונים בארץ ולהמליץ על אסטרטגיה ושיטת עריכת סקרי ראדון. מטרה נוספת של הפרויקט היא לבצע מדידות המוניות בדירות מגורים על מנת להעריך את מנת הקרינה לאוכלוסייה בישראל כתוצאה מחשיפה לראדון, וכן לזהות מבנים בעלי ריכוז ראדון גבוה. לשם כך פותחה תוכנה סלולרית לאיסוף נתונים ושיטה חדשה למדידת ראדון באמצעות ספיחתו של הגז אל תוך אבקת הפחם הפעיל. תוצאות המדידה נשמרות במאגר נתונים מאובטח ומתפרסמות רק בהסכמת הדיירים.

בתחילה נערכו מדידות ראדון בתוך הדירות של עובדי ה-NBRI ותלמידי הטכניון בחיפה. לאחר אישור משרד החינוך, נערכו מבחני ראדון בבתי המגורים ברחבי הארץ, הודות לשיתוף פעולה עם המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר Taking Citizen Science to Schools CenterTCSS, שעזרה ליצור את הקשר בין NBRI לבין בתי הספר. תוצאות המדידה מוצגות במפת ראדון ("מפת הראדון").

השתתפותם של תלמידי בתי הספר יכולה להיחשב לפרויקט חינוכי ארצי המספק לציבור מידע עבור "בעיית הראדון". אנו מצפים כי בעתיד התושבים עצמם, ארגונים ציבוריים, חברות ביטוח ונציגים של רשויות ברמות שונות יוזמו בדיקות ראדון בעצמם. לפיכך, מפת הראדון  תעודכן באופן אוטומטי בנתונים חדשים, ותגדיל את פריסת נתונים ברמה ארצית כדי להעריך בצורה מדויקת יותר את מנת הקרינה אליה האוכלוסייה בישראל נחשפת ולזהות מבנים בעלי ריכוז ראדון גבוה אשר דורשים פעילות שיפור (מיטיגציה).