מחלקות

הפעילות המחקרית של המכון מתנהלת בארבע המחלקות הראשיות שלהלן, ובאינטראקציה מלאה ביניהן לצורך הביצוע של מחקרים רב-תחומיים ובין-תחומיים.

המחלקה

ראש המחלקה

פרופ"ח אבי דנציגר

פרופ' אמריטוס שלמה (סם) פרידמן

פרופ"ח קונסטנטין (קוסטה) קובלר

פרופ"ח רפאל זקס